Jaunieši bez maksas varēs apgūt profesiju
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Aktuāli Jaunieši bez maksas varēs apgūt profesiju
Jaunieši bez maksas varēs apgūt profesiju

JG 10 2017 

prof bez maksas

 

JELGAVAS TEHNIKUMS

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijas profesionālajā izglītības programmā,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

 

Izglītības programma

Profesija

Mācību ilgums

Mācību vieta

Iepriekšējā izglītība

Autotransports

Autodiagnostiķis

1.5 gads

Jelgava

Pēc 12 klases

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa),
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (veidlapa),
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu,
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u),
 • 4 fotokartītes 3x4 cm,
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus pieņem: no 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 10.janvārim (pirmdiena - ceturtdiena 08:00 – 17:00, piektdiena 08:00 – 15:00), Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 206.telpā

Tālrunis uzziņām: 63025605; 63025620; e-pasts uzziņām: info@jelgavastehnikums.lv

 

 

Vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

 

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

 

 

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • strādājošie un pašnodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
 • ja uz mācību uzsākšanas brīdi un mācību laikā turpina strādāt kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie;
 • ja var savienot mācības ar darbu;
 • jaunie vecāki, kuri šobrīd saņem bērna kopšanas pabalstu un ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
 • ja uz mācību uzsākšanas brīdi ir darba attiecībās vai pašnodarbinātas personas un saņem bērnu kopšanas pabalstu;
 • ja var savienot mācības ar bērna kopšanu.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016