Aktuāli
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Aktuāli
Aktuāli
Profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkurss „Erudīts 2017”
Jelgavas Tehnikumā 23.03.2017 notika profesionālo izglītības iestāžu erudīcijas konkurss „Erudīts 2017”. Konkursā piedalījās 9 profesionālās izglītības iestādes:
1. Jelgavas Tehnikums
2. Jēkabpils Agrobiznesa koledža
3. Daugavpils Būvniecības tehnikums
erudits
4. Aizkraukles profesionālā vidusskola
5. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
6. Ogres Tehnikums
7. Rīgas Stila un modes tehnikums
8. Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
9. Valmieras Tehnikums
Katru izglītības iestādi pārstāvēja seši audzēkņi, veidojot divas komandas nominācijās:
 1. Dabaszinības, matemātika un ekonomika.
 2. Latviešu valoda, angļu valoda, literatūra un Latvijas un pasaules vēsture.
Jelgavas Tehnikuma komanda abās nominācijās un kopvērtējumā ieguva 1. vietu.
Nominācijā - Dabaszinības, matemātika un ekonomika:
 1. Emīls Ēriks Rūters
 2. Raivo Kārlis Gabaliņš
 3. Renāte Gedmina
Nominācijā - Latviešu valoda, angļu valoda, literatūra un Latvijas un pasaules vēsture:
 1. Sanda Vanaga
 2. Magda Madrevica
 3. Daniels Liekmanis
Paldies par ieguldīto darbu konkursa organizēšanā tehnikuma skolotājiem un darbiniekiem.
Paldies par atbalstu Jelgavas pilsētas domei, SIA “Viktorija B”, AS “Swedbank” un LLU MPS “Pēterlauki”

lasit talak

 
Viesmīlības pakalpojumu speciālisti praksē Vācijā
7 jaunieši no Latvijas Agate, Vadims, Konstantins, Kristīne, Ksenija, Nadja un Karīna ir ieradušies Vācijā uz 6 mēnešu praksi viesnīcā. Šie jaunieši apgūst viesmīlības pakalpojumu speciālista profesiju Jelgavas Tehnikumā.
Trīs no jauniešiem praksi izies viesnīcā Acamed Resort Noigatterslebenē, divi dosies uz viesnīcu pie Ziemeļjūras un divi- uz Bavāriju. Viņiem visiem ir jāuzkrāj darba pieredze un jāparāda, ko skolā teorētiski ir iemācījušies.
Viškovska kungs liek lielas cerības uz šo pirmoreiz piedāvāto prakses projektu. Pirmais iespaids par jauniešiem ir ļoti pozitīvs. Daži no viņiem jau ir bijuši praksē Vācijā un labprāt gribētu šeit arī strādāt, kā piemēram, Vadims, Karīna un Nadja. Konstantīns uzsver, ka vēlētos uzlabot arī savas vācu valodas zināšanas un runātprasmi. M
enedžere Mandija Fatca uzsver, ka šie jaunieši ir labi iedzīvojušies, ir darboties un mācīties griboši, labprāt uzklausa padomus un ātri saprot, kas darāms. Protams, ka par paveikto darbu praktikanti saņems arī algu. Viņa saka, ka praktikanti viesnīcā jūtas ļoti labi un šķiršanās, lai dotos praksē uz Ziemeļjūru, Agatei un Kristīnei bija grūta. Menedžere uzskata, ka ar samaksu vien ir par maz, lai ieinteresētu jauniešus, ka ir jāpiedāvā arī brīvā laika izklaides.

Ar pilnu rakstu vācu valodā var iepazīties šeit.

 
Jaunieši bez maksas varēs apgūt profesiju

JG 10 2017 

prof bez maksas

 

JELGAVAS TEHNIKUMS

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijas profesionālajā izglītības programmā,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

 

Izglītības programma

Profesija

Mācību ilgums

Mācību vieta

Iepriekšējā izglītība

Autotransports

Autodiagnostiķis

1.5 gads

Jelgava

Pēc 12 klases

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa),
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (veidlapa),
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu,
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u),
 • 4 fotokartītes 3x4 cm,
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus pieņem: no 2017.gada 1.novembra līdz 2018.gada 10.janvārim (pirmdiena - ceturtdiena 08:00 – 17:00, piektdiena 08:00 – 15:00), Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 206.telpā

Tālrunis uzziņām: 63025605; 63025620; e-pasts uzziņām: info@jelgavastehnikums.lv

 

 

Vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) un strādājošs vai pašnodarbināts;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

 

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

 

 

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;
 • strādājošie un pašnodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
 • ja uz mācību uzsākšanas brīdi un mācību laikā turpina strādāt kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie;
 • ja var savienot mācības ar darbu;
 • jaunie vecāki, kuri šobrīd saņem bērna kopšanas pabalstu un ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot), Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:
 • ja uz mācību uzsākšanas brīdi ir darba attiecībās vai pašnodarbinātas personas un saņem bērnu kopšanas pabalstu;
 • ja var savienot mācības ar bērna kopšanu.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

 
Mēs varam būt lepni!

2016. gada Jelgavas perspektīvākā sportista – kanoe airētāja Roberta Lagzdiņa, Jelgavas Tehnikuma 208. grupas izglītojamā, kurš  iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības 2016. gada jaunatnes sastāvā, labākie sasniegumi apskatāmi šeit.

 

 

 

 
1.kursa vecāku sapulce

UZMANĪBU!

2016.gada 17.septembrī plkst.10.00 notiks
Jelgavas Tehnikuma 1.kursu
izglītojamo vecāku sapulce

Aktu zālē, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37.

1 kura vec sapulce

DIENAS KĀRTĪBA:

1.Izglītības iestādes attīstības stratēģija un skolas padomes uzdevumi.
2.Izglītības process.
3.Tālākizglītības iespējas Jelgavas Tehnikumā
4.Audzināšanas un kultūrizglītības darbs.
5.Tikšanās ar grupu audzinātājiem un iepazīšanās ar skolu.

DIREKTORE

 

 
« SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas »

2 lapa no 2

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016