Izglītības programmas
001JTLOGO  uznemsana 2019 1

 LV 

  EN 

 

 


Izglītības programmas

 mac programma

 

NĀC MĀCĪTIES JELGAVAS TEHNIKUMĀ!

 

Neformālās izglītības programmas

 

Izglītības programma

Iegūstamā profesija

Iepriekšējā izglītība

Programmas saturs

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Autotransports

Automehāniķis

Vispārējā vidējā izglītība

1. Automašīnu uzbūve.

2. Automašīnu tehniskā apkope un diagnostika.

3. Automašīnu remonts.

4. Atslēdznieku darbi.

5. Elektrotehnika un automašīnu elektroiekārtas.

6. Sabiedrības un cilvēka drošība.

7. Datoru lietošana.

21 mēnesis (960 h)

8 – 16 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

1485,00 EUR

148,50 EUR

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1. Lokmetināšanas tehnoloģija.

2. Materiālu mācība.

3. Elektrotehnika.

4. Rasēšana.

5. Sabiedrības un cilvēka drošība.

6. Datoru lietošana.

7. Praktiskās mācības.

14 mēneši (640 h)

 

 

8 – 16 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

2088,00 EUR

208,80 EUR

Enerģētika un elektrotehnika

Elektromontieris

Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

1. Darba tehnoloģija

2. Elektromateriālu mācība

3. Elektrotehnika un elektronikas pamati

4. Rasēšanas pamati

5. Biznesa pamati

6. Datoru lietošanas pamati

7. Sabiedrības un cilvēka drošība

8. Praktiskās mācības

14 mēneši (640 h)

 

 

 

 

8 – 16 personas

Piektdiena:

17.00 – 19.50

un

Sestdiena: 8.30 - 14.50

817,20,40 EUR

81,72 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

 

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās līdz 17. septembrim!

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • ar roku vai datorrakstā aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa, kuru var iesniegt:
 • oizglītības iestādē klātienē
 • onosūtot pa e-pastu (skenēta veidlapa vai tās fotokopija)
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
 • personas apliecinoša dokumenta kopija
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

 • Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, 2. stāvs, 204. kabinetā, darba dienās (pirmdiena – ceturtdiena) no plkst. 8.00 līdz 17.00.; piektdiena - no plkst. 8.00 līdz 15.00.
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv , T. 29810218
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016