001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


“Profesionālās meistarības konkurss klientu apkalpošanas nozarē”

Šī gada 9.aprīlī Ogres Tehnikumā norisinājās “Profesionālās meistarības konkurss klientu apkalpošanas nozarē”, kurā piedalījās arī Jelgavas Tehnikuma 306. grupas izglītojamā Sindija Kukute un 206. grupas izglītojamās  – Madara Alksne un Enija Saulgrieze.

Komandai bija jāpilda tests ar 20 jautājumiem par klientu apkalpošanu, lietišķo etiķeti, mārketingu un dokumentu pārvaldību. Tā kā līdzīgi testi bija pildīti gan mācību stundās, gan līdzīgos konkursos skolā, rezultāti arī šoreiz bija ļoti labi. Vēstules rakstīšanā, protams, bija pāris neuzmanības kļūdas, bet īpašas grūtības nesagādāja, jo pirms konkursa mācību stundās tās tika vairākkārt rakstītas. Protokola puzles salikšana bija interesants uzdevums, jo ikdienā reti tiek strādāts ar šo dokumenta veidu, tāpēc bija neliels uztraukums vai puzles gabaliņi būs salikti pareizā secībā. Pēdējais konkursa uzdevums bija lomu spēles. Situācijas izspēlē varēja veikties labāk, nākamajā konkursā būtu nepieciešams sagatavot pāris universāli izmantojamus rekvizītus, lai lomu spēle būtu reālāk attēlojama. Atpūtas pauzē bija iespēja iepazīties ar pašu Ogres Tehnikumu, apskatīt skolas muzeju, iepazīties ar tās attīstības vēsturi.
Jelgavas Tehnikuma komanda ieguva 2.vietu, balvā saņemot interesantas, mācībām noderīgas grāmatas. Kopumā diena bija izdevusies un noteikti ar prieku piedalītos arī nākamajos konkursos. Liels paldies profesionālo priekšmetu skolotājām Lailai Falaļejevai un Kristai Tabunovai, kuras ne tikai sagatavoja komandu konkursam, bet arī atbalstīja mūs Ogrē.

Rakstu sagatavoja 306. grupas izglītojamā Sindija Kukute

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016