Klientu attiecību pārvaldība

1.        

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

2.        

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

80 stundas

3.        

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

Apliecība, kas apliecina personas dalību neformālās izglītības programmas īstenošanā

4.        

Izglītības programmas mērķis:

Pārdošanas vadīšana, cilvēkfaktoru menedžēsāna- komunikācija ar klientiem.

5.        

Izglītības programmas īss apraksts (tai skaitā – tēmas)

Klientu grupēšana un atbilstošas saskarsmes tehnoloģijas izveidošana. Komunikāciju moduļa izveidošana ar kadriem. Mārketinga paņēmienu kompleksa sistemātiska pielietošana. Pārdošanas kultūra un biznesa etiķete.

6.        

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids):

Ieskaite