Laikā no 15.- 21. oktobrim pieredzes apmaiņas braucienā dosies 2 Jelgavas Tehnikuma darbinieki, plānotās sarunu tēmas ir mērķa grupai pieejamais sociālais atbalsts, starpkultūru saskarsme, izglītības sistēmas piedāvātās iespējas, konfliktsituāciju risināšana, karjeras atbalsts. Pēc atgriešanās no pieredzes apmaiņas brauciena ar iegūto pieredzi tiks iepazīstināti citi Jelgavas Tehnikuma pasniedzēji un administrācijas darbinieki.
Sadarbības partneru atbildes vizīte plānota 2018.gada pirmajā ceturksnī.

Publicēšanas datums 01/09/2017