001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Par skolu

janina_r_

Janīna Rudzīte - Direktors

Nona_Jak

Nona Jakušova - Direktora vietniece izglītības jomā

Janis_Bekeris

Jānis Beķeris - Direktora vietnieks resocializācijas jomā

Nadezhda_Berg

Nadežda Bergfelde - Direktora vietniece audzināšanas jomā

 

Uldis_sok

Uldis Sokolovs - Direktora vietnieks izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā

svetlana

Svetlana Segliņa - Bibliotekāre

imantss

Imants Šillers - Sporta organizators

imantss

Gints Veinbergs - Sporta organizators

 

Metodiskās komisijas

 

Apdares darbu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskā komisija

No labās puses:

Zigrīda Devjakoviča (metodiskās komisijas vadītāja), Dainis Krūmiņš, Rita Kokorēviča, Aleksandrs Žukovs

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskā komisija

No labās puses:

Evija Grauduša, Santa Miķelsone – Braže, Natālija Loseva, Zaiga Miķelsone (metodiskās komisijas vadītāja)

Automehāniķu metodiskā komisija

No labās puses:

Jānis Grīnvalds (metodiskās komisijas vadītājs), Guntis Janmers, Aldis Moškanovs, Aivars Rudzītis, Vilnis Tomsons, Aivars Granskis, Ainārs Kreija

Mēbeļu galdnieku metodiskā komisija

No labās puses:

Jānis Stankevičs, Anna Žīgure, Andrejs Kopilovs, Māris Blumbergs

Klientu apkalpošanas speciālistu, datorsistēmu tehniķu
un pprogrammēšanas tehniķu metodiskā komisija

No labās puses:

Valdis Eglītis, Inita Blumberga, Judīte Poriķe (metodiskās komisijas vadītāja), Kaspars Ļubinskis, Krista Tabunova, Sigita Brakovska

Matemātikas, dabaszinību un sporta metodiskā komisija

1. rinda no labās puses:

Natālija Avdotina, Indulis Siliņš, Rita Īve – Zaķe, Lilita Vecmuktāne (metodiskās komisijas vadītāja).

2. rinda no labās puses:

Imants Šillers, Artūrs Birnbaums, Džesija, Vilkāja, Oskars Rasnačs, Laima Baltiņa

Humanitāro un sociālo zinību metodiskā komisija

1. rinda no labās puses:

Simona Beļajevskova, Līva Gailuma, Ilga Cunska – Brahmane, Ina Gode, Dace Launaga.

2. rinda no labās puses:

Santa Igaune, Svetlana Segliņa, Guna Gronska, Intra Āboliņa (metodiskās komisijas vadītāja)

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016