001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Par Audzēkņu domes sastāva apstiprināšanu

1. Pamatojoties uz Jelgavas Tehnikuma Audzēkņu domes 2019.gada 15.oktobra sapulces protokolu Nr.3, apstiprināt Audzēkņu domes sastāvu 2019./2020. mācību gadam ar 2019.gada 15.oktobri:

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

Grupas Nr.

1.

Prezidents

Toms Popakuls

308

2.

Prezidenta vietniekI

Janeks Janiševs

208

3.

Diāna Agnete Vēja

206

4.

Madara Alksne

306

5.

Sekretārs

Alise Dubure

106

6.

SABIEDRISKO ATTIECĪBU sektors

Tomass Lakotko

205

7.

Aleksandra Goriņa

205

8.

Daniels Markuss Kārkliņš

102

9.

Justs Juliāns Saltais

102

10.

SOCIĀLO ATTIECĪBU sektors

Anna Luīze Zolnere

206

11.

Norgita Līga Horste

206

12.

Končeta Kardullo

205.a

13.

Mārtiņš Krišs Melnis

202

14.

IT sektors

Patriks Ralfs Grasmanis

108

15.

Laura Kreitenberga

110

16.

Sporta sektors

Gundars Zvirgzdiņš

201.a

17.

Āris Ārnieks

104

18.

Anželika Laumane

206

19.

Didzis Bilinskis

201.a

20.

Kultūras sektors

Vikija Peipāne

206

21.

Elīza Viniarska

206

22.

Evelīna Saveļjeva

206

23.

Daila Brigmane

206

24.

Ieva Nanija Gringofa

105

2. Ar 2019.gada 15.oktobri spēku zaudē 2019.gada 11.septembra rīkojums Nr.3-1/535 “Par Audzēkņu domes sastāva apstiprināšanu”.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016