001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Par skolu Budžets
Budžets

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Jelgavas Tehnikuma amatpersonu atalgojumu, t.i. amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā izmaksātā neto summa.Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbība” 4.panta izpratnē.

IZMAKSĀTAIS ATALGOJUMS PAR 2016.GADA OKTOBRĪ

 

Vārds

 

Uzvārds

Amats

Izmaksātā summa

 

 

Ināra

 

 

Grantiņa

Grāmatvedis

468,64

Stipendijas piešķiršanas komisijas pr. vietniece

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001   projekta grāmatvede

     85,82

ERAF 8,1,3,0/16/007

-

 

Nadežda

 

Bergfelde

Direktora vietnieks audzināšanas jomā

953,80

Skolotājs

239,82

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

 

Anna

 

Černaja

Saimniecības pārzinis

615,53

Iepirkuma komisijas loceklis

-

 

 

Nona

 

 

Jakušova

Direktora vietnieks izglītības jomā

1063,24

Skolotājs

170,49

ESF-7.2.1.2/15/I/001 koordinators

160,87

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

 

Sigita

 

Brakovska

Skolotāja

1047,51

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

36,81

 

Zaiga-

 

Miķelsone

Skolotājs

1029,60

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

Janīna

Rudzīte

Direktors

1259,00

Skolotājs

155,75

Krista

Tabunova

Skolotājs

915,99

ESF-7.2.1.2/15/I/001   projekta skolotājs

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

 

Uldis

 

Sokolovs

Direktora vietnieks

izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā

953,80

Skolotājs

124,05

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

-

 

Evija

 

Grauduša

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skoloājs

40,93

Skolotājs

1136,93

Jānis

Beķeris

Direktora vietnieks resocializācijas jomā

953,80

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

-

Skolotājs

208,31

Daiga

Reča

Juriste   -Iepirkuma kom. loc.

435,54

Iepirkuma kom. loc.

-

* t.sk. papilddarbs
** t.sk. atvaļinā

jums

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 08 novembris 2017 13:43
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016