001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Par skolu Stipendijas
Stipendijas
2016./2017. mācību gadā

 2.kursa 203.grupa, izglītības programma – Restorānu pakalpojumi,
izglītības programmas kods 35b 811 04 1, kvalifikācija ­ – Bārmenis:

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Augusts

3

270,00

6.1.-ESF-N-2-2/51, 04.09.2017.

 

2.kursa 201.D grupa, izglītības programma – Autotransports,
izglītības programmas kods
35b 525 01 1, kvalifikācija ­ – Autodiagnostiķis:

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Augusts

9

810,00

6.1.-ESF-N-2-2/51, 04.09.2017.

 

2.kursa 207.grupa, izglītības programma – Autotransports,
izglītības programmas kods 32a 525 01 1, kvalifikācija ­ – Autoatslēdznieks:

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Augusts

9

720,00

6.1.-ESF-N-2-2/51, 04.09.2017.

 

 
Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"

RĪKOJUMS

Jelgavā

20.10.2016.                                                                                                                  Nr. 3-1/549a

Par grozījumiem Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma
izglītojamajiem kārtība”

 

Veikt grozījumus ar 2016.gada 20.oktobri „Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība” (laika posmā 01.10.-30.08.2017.):

1.11.7.3.punktu „Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 30,00” izteikt šādā redakcijā: „Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 20,00”;

2.11.7.5.punktu „Ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 45,00” izteikt šādā redakcijā „Ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 35,00

3.11.6.6.punktu „Stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu”:

Lasīt tālāk...
 
2016./2017. mācību gadā

1.kursa 103.grupa, izglītības programma – Restorānu pakalpojumi, izglītības programmas kods 35b 811 04 1, kvalifikācija ­ – Bārmenis:

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Septembris

10

490,00

6.1.-ESF-N-2-2/50, 05.10.2016.

2.

Oktobris

9

280.00

6.1.-ESF-N-2-2/59, 04.11.2016.

3.

 Novembris

 8

280.00

6.1.-ESF-N-2-2/65, 05.12.2016. 

4.

Decembris

8

280.00

6.1.-ESF-N-2-2/71, 22.12.2016.

5.

Janvāris

4

360.00

6.1.-ESF-N-2-2/4, 07.02.2017.

6.

Februāris

4

360.00

6.1.-ESF-N-2-2/12, 06.03.2017.

7.

Marts

4

360.00

6.1.-ESF-N-2-2/19, 06.04.2017.

8.

Aprīlis

4

360.00

6.1.-ESF-N-2-2/26, 02.05.2017.

9.

Maijs

4

180.00

6.1.-ESF-N-2-2/33, 05.06.2017.

10.

Jūnijs

4

360.00

6.1.-ESF-N-2-2/40, 30.06.2017.

11.

Jūlijs

4

270.00

6.1.-ESF-N-2-2/46, 01.08.2017.

 

1.kursa 101.D grupa, izglītības programma – Autotransports, izglītības programmas kods 35b 525 01 1, kvalifikācija ­ – Autodiagnostiķis:

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Septembris

11

700,00

6.1.-ESF-N-2-2/50, 05.10.2016.

2.

 

Oktobris

 

3

210.00

6.1.-ESF-N-2-2/61, 11.11.2016.

11

560.00

6.1.-ESF-N-2-2/59, 04.11.2016.

3.  Novembris

 12

490.00

6.1.-ESF-N-2-2/65, 05.12.2016. 

4

280.00

6.1.-ESF-N-2-2/70, 13.12.2016.

4.

 Decembris

  12

 280.00

 6.1.-ESF-N-2-2/71, 22.12.2016.
5.

Janvāris

13

810.00

6.1.-ESF-N-2-2/4, 07.02.2017.

6.

Februāris

13

630.00

6.1.-ESF-N-2-2/12, 06.03.2017.

7.

Marts

13

720.00

6.1.-ESF-N-2-2/19, 06.04.2017.

8.

Aprīlis

13

720.00

6.1.-ESF-N-2-2/26, 02.05.2017.

 9.

Maijs

11

630.00

6.1.-ESF-N-2-2/33, 05.06.2017

10.

Jūnijs

10

810.00

6.1.-ESF-N-2-2/40, 30.06.2017.

11.

Jūlijs

10

900.00

6.1.-ESF-N-2-2/46, 01.08.2017.

 

 

1.kursa 107.grupa, izglītības programma – Autotransports, izglītības programmas kods 32a 525 01 1, kvalifikācija ­ – Autoatslēdznieks:

 

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Februāris

13

245,00

6.1.-ESF-N-2-2/12, 06.03.2017.

2.

Marts

11

630.00

6.1.-ESF-N-2-2/19, 06.04.2017.

3.

 

Aprīlis

10

490.00

6.1.-ESF-N-2-2/26, 02.05.2017.

Aprīlis

1

70.00

6.1.-ESF-N-2-2/29, 09.05.2017.

4.

Maijs

9

 490.00

6.1.-ESF-N-2-2/33, 05.06.2017

5.

Jūnijs

9

810.00

6.1.-ESF-N-2-2/40, 30.06.2017.

6.

Jūlijs

9

720.00

6.1.-ESF-N-2-2/46, 01.08.2017.

 

 

 

 

2.kursa 203.grupa, izglītības programma – Restorānu pakalpojumi, izglītības programmas kods 35b 811 04 1, kvalifikācija ­ – Bārmenis:

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Septembris

8

630,00

6.1.-ESF-N-2-2/50, 05.10.2016.

2.

 

Oktobris

 

2

180.00

6.1.-ESF-N-2-2/61, 11.11.2016.

8

 560.00

6.1.-ESF-N-2-2/59, 04.11.2016.
3. Novembris

8

700.00

6.1.-ESF-N-2-2/65, 05.12.2016.

4. Decembris

8

830.00

6.1.-ESF-N-2-2/71, 22.12.2016.

5. Janvāris

7

630.00

6.1.-ESF-N-2-2/4, 07.02.2017.

6.
Februāris

7

780.00

6.1.-ESF-N-2-2/9, 28.02.2017.

 Mērķ-stipendijas pārrēķins

7

2632.50

6.1.-ESF-N-2-2/11, 28.02.2017.

 

2.kursa 207.grupa, izglītības programma – Autotransports, izglītības programmas kods 32a 525 01 1, kvalifikācija ­ – Autoatslēdznieks:

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Septembris

12

720,00

6.1.-ESF-N-2-2/50, 05.10.2016.

2.

Oktobris

12

1080.00

6.1.-ESF-N-2-2/59, 04.11.2016.

3.

Novembris

12
12

990.00
390.00

6.1.-ESF-N-2-2/65, 05.12.2016.
6.1.-ESF-N-2-2/67, 09.12.2016.

4.

Decembris

12

245.00

6.1.-ESF-N-2-2/68, 09.12.2016.

5.

Mērķstipendijas pārrēķins

12

2877,50

6.1.-ESF-N-2-2/69, 09.12.2016.

 

 
2015./2016. mācību gadā

1.kursa 103.grupa, izglītības programma – Restorānu pakalpojumi, izglītības programmas kods 35b 811 04 1, kvalifikācija ­ – Bārmenis:

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1

Janvāris

9

525.00

Nr.6.1.-ESF-N-2-2/8, 05.02.2016.

2

Februāris

10

490.00

Nr.6.1.-ESF-N-2-2/14, 04.03.2016.

3.

Marts

10

490.00

Nr.6.1.-ESF-N-2-2/16 01.04.2016

4.

Aprīlis

 

9

350.00

Nr. 6.1.-ESF-N-2-2/21, 05.05.2016.

2

140.00

Nr. 6.1.-ESF-N-2-2/23, 12.05.2016.

5. Maijs

9

700.00

6.1.-ESF-N-2-2/27, 06.05.2016.

6.
Jūlijs

9

810.00

6.1.-ESF-N-2-2/34, 04.08.2016.

7.
Augusts

9

720.00

6.1.-ESF-N-2-2/39, 05.09.2016

 
1.kursa 107.grupa, izglītības programma – Autotransports, izglītības programmas kods 32a 525 01 1, kvalifikācija ­ – Autoatslēdznieks:

 

Nr.p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

1.

Februāris

14

315.00

Nr.6.1.-ESF-N-2-2/14, 04.03.2016.

2.

Marts

14

490.00 

Nr.6.1.-ESF-N-2-2/16 01.04.2016

4.

Aprīlis

 

14

490.00

Nr. 6.1.-ESF-N-2-2/21, 05.05.2016.

1

70.00

Nr. 6.1.-ESF-N-2-2/22,10.05.2016.

5. Maijs

9

630.00

6.1.-ESF-N-2-2/27, 06.05.2016.

6.
Jūlijs

12

1080.00

6.1.-ESF-N-2-2/34, 04.08.2016.

7.
Augusts

12

1080.00

6.1.-ESF-N-2-2/39, 05.09.2016

 

 

 

Nr.6.1.-ESF-N-2-2/16

 
Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas Tehnikuma

direktores 2016.gada 2.februāra

rīkojumu Nr.1-8/56

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Stipendiju piešķiršanas kārtība

Jelgavā

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

73.panta pirmās daļas 4.punktu

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.Stipendijas izmaksas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums un Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”, Jelgavas Tehnikuma Nolikums un šī kārtība.

2.Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša stipendijas izmaksas lielumu izglītojamajam.

3.Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi un tas paredzēts valsts finansētās vietās akreditētās arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmās uzņemto izglītojamo stipendijām.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā1234NākamāBeigas »

1 lapa no 4

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016