Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"
001JTLOGO  fotoTEHNfasade

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Par skolu Stipendijas Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"
Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"

RĪKOJUMS

Jelgavā

20.10.2016.                                                                                                                  Nr. 3-1/549a

Par grozījumiem Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma
izglītojamajiem kārtība”

 

Veikt grozījumus ar 2016.gada 20.oktobri „Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība” (laika posmā 01.10.-30.08.2017.):

1.11.7.3.punktu „Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 30,00” izteikt šādā redakcijā: „Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 20,00”;

2.11.7.5.punktu „Ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 45,00” izteikt šādā redakcijā „Ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 35,00

3.11.6.6.punktu „Stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu”:

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

50

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

50

-

-

-

1

45

30

50

4-5

-

-

-

50

30

50

6

10

-

-

60

30

50

7

20

-

-

70

30

50

8

30

-

-

80

30

50

9

40

-

-

90

30

50

Viens 6

50

-

-

100

30

50

Viens 7

60

-

-

110

30

50

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

120

30


izteikt šādā redakcijā: „Stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu”: 

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

45

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

45

-

-

-

1

35

20

45

4-5

-

-

-

45

20

45

6

10

-

-

55

20

45

7

20

-

-

65

20

45

8

30

-

-

75

20

45

9

40

-

-

85

20

45

Viens 6

50

-

-

95

20

45

Viens 7

60

-

-

105

20

45

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

115

20

 

Direktore                                                                                                                                                      J.Rudzīte

 

Bergfelde

Vanaga

Oriģināls: Lietā 1-8

Kopijas: N.Bergfeldei

         1-grāmatvedībai

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016