001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"

RĪKOJUMS

Jelgavā

20.10.2016.                                                                                                                  Nr. 3-1/549a

Par grozījumiem Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma
izglītojamajiem kārtība”

 

Veikt grozījumus ar 2016.gada 20.oktobri „Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība” (laika posmā 01.10.-30.08.2017.):

1.11.7.3.punktu „Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 30,00” izteikt šādā redakcijā: „Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 20,00”;

2.11.7.5.punktu „Ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 45,00” izteikt šādā redakcijā „Ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 35,00

3.11.6.6.punktu „Stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu”:

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

50

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

50

-

-

-

1

45

30

50

4-5

-

-

-

50

30

50

6

10

-

-

60

30

50

7

20

-

-

70

30

50

8

30

-

-

80

30

50

9

40

-

-

90

30

50

Viens 6

50

-

-

100

30

50

Viens 7

60

-

-

110

30

50

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

120

30


izteikt šādā redakcijā: „Stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu”: 

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

45

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

45

-

-

-

1

35

20

45

4-5

-

-

-

45

20

45

6

10

-

-

55

20

45

7

20

-

-

65

20

45

8

30

-

-

75

20

45

9

40

-

-

85

20

45

Viens 6

50

-

-

95

20

45

Viens 7

60

-

-

105

20

45

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

115

20

 

Direktore                                                                                                                                                      J.Rudzīte

 

Bergfelde

Vanaga

Oriģināls: Lietā 1-8

Kopijas: N.Bergfeldei

         1-grāmatvedībai

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016