001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība”

RĪKOJUMS

Jelgavā

 

26.10.2017.                                                                                                              Nr. 1-8/380

 

Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas
Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība”

 

1.Veikt grozījumus“Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība”:

11.6.6.punkta “Stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu” tabulu:  

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

45

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

45

-

-

-

1

35

20

45

4-5

-

-

-

45

20

45

6

10

-

-

55

20

45

7

20

-

-

65

20

45

8

30

-

-

75

20

45

9

40

-

-

85

20

45

Viens 6

50

-

-

95

20

45

Viens 7

60

-

-

105

20

45

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

115

20

izteikt šādā redakcijā:

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

40

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

40

-

-

-

1

30

20

40

4-5

-

-

-

40

20

40

6

10

-

-

50

20

40

7

20

-

-

60

20

40

8

30

-

-

70

20

40

9

40

-

-

80

20

40

Viens 6 vai visas atzīmes 7-10

50

-

-

90

20

40

Viens 7

60

-

-

100

20

40

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

110

20

  1. 2.Šie grozījumi ir spēkā 2017.gada oktobra mēnesī.

 

Direktore                                                                                                                    J.Rudzīte

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016