001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība”

RĪKOJUMS

Jelgavā

 

26.06.2018.                                                                                                                      Nr. 1-8/267

 

Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas

Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība”

 

1.Veikt grozījumus “Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība”:

11.6.6.punkta “Stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu” tabulu:  

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Aizkavējās vai aizgāja ātrāk

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

<4

>4

40

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

10

Par katru stundu

samazina stipendiju par 2.50

40

-

-

-

1

30

20

30

40

4-5

-

-

-

40

20

40

40

6

10

-

-

50

20

50

40

7

20

-

-

60

20

60

40

8

30

-

-

70

20

70

40

9

40

-

-

80

20

80

40

Viens 6 vai visas atzīmes 7-10

50

-

-

90

20

90

40

Viens 7

60

-

-

100

20

100

40

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

110

20

110

izteikt šādā redakcijā:

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Aizkavējās vai aizgāja ātrāk

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

<4

>4

46,50

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

10

Par katru stundu

samazina stipendiju par 2.50

46,50

-

-

-

1

36,50

20

36,50

46,50

4-5

-

-

-

46,50

20

46,50

46,50

6

10

-

-

56,50

20

56,50

46,50

7

20

-

-

66,50

20

66,50

46,50

8

30

-

-

76,50

20

76,50

46,50

9

40

-

-

86,50

20

86,50

46,50

Viens 6 vai visas atzīmes 7-10

50

-

-

96,50

20

96,50

46,50

Viens 7

60

-

-

106,50

20

106,50

46,50

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

116,50

20

116,50


1. Šie grozījumi ir spēkā no 2018.gada 1.jūlija līdz 31.augustam.

 

Direktore                                                                                                                    J.Rudzīte


 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016