001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Par stipendiju aprēķināšanas kārtību ārkārtas situācijas laikā

RĪKOJUMS

Jelgavā

20.03.2020.                                                                                                                    Nr.1-8/144a

 

 Par stipendiju aprēķināšanas kārtību ārkārtas situācijas laikā

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” izpildi, Jelgavas Tehnikumā ir veikta mācību procesa pārkārtošana, lai nodrošinātu attālinātu mācību procesu (13.03.2020., Rīk.Nr. 1-8/140), pamatojoties uz 2020. gada 20. marta Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.1-2e/20/126 “Par stipendijas piešķiršanu ārkārtas situācijas laikā”, ņemot vērā 2020. gada 20. marta Administrācijas sēdes lēmumu (protokols Nr.26) uzdodu stipendiju piešķiršanas komisijai:

1.Aprēķinot stipendiju marta mēnesī:

  1. 1.1.   ņemt vērā februāra mēneša sekmju vērtējumus;
  2. 1.2.   ņemt vērā kavējumus no 2020. gada 21. februāra līdz 2020. gada 12. martam.

2.Aprēķinot stipendiju izglītojamajiem, kuri atrodas kvalifikācijas praksē, ņemt vērā pēdējā teorijas apguves semestra mācību sasniegumus – semestra vidējos sekmju vērtējumus atbilstoši sekmju pārskatiem.

3.Aprēķinot stipendiju aprīļa mēnesī, ņemt vērā marta mēneša vērtējumus.

4.Kontroli par rīkojuma izpildi atstāju savā pārziņā.

 

     Direktore                                                                                                                             J.Rudzīte

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016