001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Stipendijas
2016./2017. mācību gadā
Lasīt tālāk...
 
Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"

RĪKOJUMS

Jelgavā

20.10.2016.                                                                                                                  Nr. 3-1/549a

Par grozījumiem Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma
izglītojamajiem kārtība”

 

Veikt grozījumus ar 2016.gada 20.oktobri „Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība” (laika posmā 01.10.-30.08.2017.):

1.11.7.3.punktu „Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 30,00” izteikt šādā redakcijā: „Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 20,00”;

2.11.7.5.punktu „Ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 45,00” izteikt šādā redakcijā „Ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 35,00

3.11.6.6.punktu „Stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu”:

Lasīt tālāk...
 
2016./2017. mācību gadā
Lasīt tālāk...
 
2015./2016. mācību gadā
Lasīt tālāk...
 
Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas Tehnikuma

direktores 2016.gada 2.februāra

rīkojumu Nr.1-8/56

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Stipendiju piešķiršanas kārtība

Jelgavā

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

73.panta pirmās daļas 4.punktu

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.Stipendijas izmaksas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums un Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”, Jelgavas Tehnikuma Nolikums un šī kārtība.

2.Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša stipendijas izmaksas lielumu izglītojamajam.

3.Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi un tas paredzēts valsts finansētās vietās akreditētās arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmās uzņemto izglītojamo stipendijām.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

3 lapa no 6

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016