001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Stipendijas
2016./2017. mācību gadā
Lasīt tālāk...
 
2015./2016. mācību gadā
Lasīt tālāk...
 
Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas Tehnikuma

direktores 2016.gada 2.februāra

rīkojumu Nr.1-8/56

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Stipendiju piešķiršanas kārtība

Jelgavā

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

73.panta pirmās daļas 4.punktu

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.Stipendijas izmaksas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums un Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”, Jelgavas Tehnikuma Nolikums un šī kārtība.

2.Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša stipendijas izmaksas lielumu izglītojamajam.

3.Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi un tas paredzēts valsts finansētās vietās akreditētās arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmās uzņemto izglītojamo stipendijām.

Lasīt tālāk...
 
Grozījumi „Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība”

 

RĪKOJUMS

Jelgavā

20.09.2015.                                                                                                        Nr.1-8/330a

 

Par grozījumiem Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma
izglītojamajiem kārtība”

 

Veikt grozījumus ar 2015.gada 20.septembri „Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība” (laika posmā 01.10.-30.12.2015.):

 

 

1. 11.1.punktu „mācības no jauna uzsākušie izglītojamie septembrī un oktobrī saņem stipendiju līdz 14,23 EUR” izteikt šādā redakcijā: „mācības no jauna uzsākušie izglītojamie septembrī saņem stipendiju līdz 40,00 EUR”;

2. 11.6.punktu „stipendiju palielina, ja stipendiju fondā ir līdzekļi, pamatojoties uz audzinātāja vai cita pedagoģiskā darbinieka iesniegumu” papildināt ar 11.6.6.apakšpunktu „stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu: stipendijas apmērs (euro)

Lasīt tālāk...
 
Par mērķstipendijas piešķiršanu 2015./2016.m.g.
Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

3 lapa no 6

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016