Pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada aprīlī
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums 2017./2018.m.g. maijs
Pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada aprīlī

 

Jelgavas Tehnikums

Pasākumu plāns 2018. gada maijā

 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Telpas Nr.

Atbildīgie

2.05.

1515

Metodisko darbu skate

Konferenču zālē

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

3.05

900

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Aktu zālē

N.Bergfelde S.Beļajevskova

 

7.05.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča
B. Lukaševiča

8.05.

1510

Klientu apkalpošanas speciālistu un   datorsistēmas un programmēšanas tehniķu metodiskā sanāksme

Skolotāju istaba

J. Poriķe

B. Lukaševiča

 

9.05

1300

Eiropas diena

Jelgavas pilsētas Uzvaras parks

N.Bergfelde

 

10.05.

1000

Radošais pasākums “Radi, rādi, raidi”

PIKC Ogres Tehnikums, Vecbebros

N.Bergfelde

R.Bergmane

S.Loganovska

14.05.

1510

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

L. Cekula

B. Lukaševiča

16.05.

1510

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

 

16.05

1000

Latvijas simtgadei veltītājs pasākums “Pavasaris Šēnbergā”

Skaistkalnes vidusskola

N.Bergfelde

S.Loganovska

21.05.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

21.05

1000–1445

Eksāmens - informātika

405.,406.

U.Sokolovs, L. Falaļejeva

B. Lukaševiča, N. Bergfelde

22.05.

1000–1410

Centralizētais eksāmens – latviešu valoda (rakstu daļa)

204.D., 205.D., 206.D., 207.D., 208.D., 210.D., 211.D

 

N. Jakušova, M. Blumbergs

A. Granskis, U. Sokolovs

N. Bergfelde, B. Lukaševiča

I. Blumberga

25.05

1700

Pilsētas svētku gājiens

 

N.Bergfelde

Grupas audzinātāji

25.–26.05.

 

“Latvijas Meža dienas”

Tērvetes parks

U. Sokolovs

25.05.

1000–1410

Centralizētais eksāmens – matemātika (rakstu daļa)

204.D., 205.D., 206.D., 207.D., 208.D., 210.D., 211.D

 

N. Jakušova, M. Blumbergs

A. Granskis, U. Sokolovs

L. Falaļejeva, B. Lukaševiča

I. Blumberga

28.05.

1000–1345

Centralizētais eksāmens – Latvijas un pasaules vēsture

204.D., 205.D., 206.D., 207.D., 208.D., 209.D., 210.D., 211.D

 

N. Jakušova, M. Blumbergs

K. Tabunova, A. Granskis

U. Sokolovs, N. Bergfelde

L. Cekula, B. Lukaševiča

I. Blumberga

30.05.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

B. Lukaševiča

J. Stankevičs

31.05.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

I. Āboliņa

B. Lukaševiča

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016