001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums 2017./2018.m.g. jūnijā
Pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada septembrī

 

Jelgavas Tehnikums

Pasākumu plāns 2017. gada septembrī


 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

01.09.2017.

 

900

Svinīgais 1. septembra pasākums

1.kurss plkst. 11:00

2.-4.kurss plkst. 9:00

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

01.09.2017.

1700 – 1900

ZiniBums 2017

Pasta sala, Jelgava

U. Sokolovs

04.09.2017.

1400

Mairitas Zvirgzdiņas darbu izstādes "Zaļais logs" atklāšana

JT bibliotēkā

S. Segliņa

I. Arone

04.-5.09.

2017.

1515

Sapulce dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem

  • Stāva vecāko ievēlēšana.
  • Iekšējās kārtības noteikumi dienesta viesnīcā dzīvojošajiem.
  • Higiēna
  • Elektrodrošība;
  • Ugunsdrošība;
  • Ar konkursa nolikumu JT „kārtības higiēnas prasībām dienesta viesnīcas īrniekiem – izglītojamajiem iepazīstināšana;
  • Brīvais laiks.

 

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

Dienesta viesnīcas skolotāji

06.09.2017.

1010

Sapulce 1.kursa izglītojamajiem

  • Mākslinieciskās pašdarbības pulciņi skolā.

 

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

07.09.2017.

1515

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Skolotāju istaba

J. Poriķe

U. Sokolovs

9.09.2017.

1000 – 1600

Metāla svētki Jelgavā 2017

“METĀLA SPĒKS”

Pasta sala, Jelgava

U. Sokolovs

G. Janmers

11.09.2017.

1515

Dzejas pēcpusdiena

“Mani soļi dzejā...”

JT bibliotēkas lasītavā

G. Gronska

12.09.2017.

830

Sporta diena 2017

Zemgales Olimpiskais centrs

G. Veinbergs

13.09.2016.

1515

Audzēkņu domes prezidenta un aktīva ievēlēšana. Audzēkņu domes darba plāna apspriešana un precizēšana.

JT 214.telpā

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

14.09.2017.

 

 

1300

 

 

 

1400

 

Pirmā prezidenta, Jāņa Čakstes, dzimšanas dienas piemiņa (skolas aktīvs)

Svinīgs pasākums

Ziedu nolikšana pie pieminekļa

JT Aktu zālē

Jelgavas pilsēta

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

Grupu audzinātāji

22.09.2017.

930

Olimpiskā diena

JT teritorijā

N.Bergfelde

I.Šillers

G.Veinbergs

23.09.2017.

1000

 

1.kursu vecāku sapulce

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

Grupu audzinātāji

 

Direktore                                                                     J. Rudzīte

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016