001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums 2017./2018.m.g. novembrī
Pasākumu plāns 2017./2018.mācību gada oktobris

 

Jelgavas Tehnikums

Pasākumu plāns 2017. gada novembrī


Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

1.11.2017.

1000-1120

AS Swedbanka
Seminārs: projekts “Dzīvei gatavs”
Tēma: matemātika

JT
Mācību telpās

J. Poriķe

 

1.11.2017.

1000-1200

SIA “Visma”

Praktiskās darbības seminārs izglītības programmā “Programmētājs”

JT

Konferenču zālē

J. Poriķe

D. Dumpe

 

2.11.2017.

830-1120

AS Swedbanka

Seminārs: projekts “Dzīvei gatavs”

Tēmas: Audzināšana

           Informātika

           Ekonomika

JT

Mācību telpās

J. Poriķe

 

3.11.2017.

1000

Seminārs – modulārās programmas aprobācija kvalifikācijā datorsistēmu tehniķis

403. datorklase

B. Lukaševiča

J. Poriķe

 

6.11.2017.

1510

Audzēkņu domes sanāksme

211. telpa

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

7.11.2017.

1510

Grupas vecāko un vietnieku sapulce

JT

Konferenču zālē

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

9.11.2017.

1000-1200

Latvijas bruņoto spēku pārstāvi

Lekcija: Bruņotie spēki Latvijā

 

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

11.11.2017.

1700

Lāpu gājiens

16:00 no Jelgavas Tehnikuma

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

13.11.-17.11.2017.

 

Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadiena

Mācību telpās

Grupu audzinātāji

16.11.2017.

1400

Svinīgais pasākums „Manai Latvijai”

Aktu zālē

N.Bergfelde

Pulciņu skolotāji

17.11.2017.

1000

Konkurss „ Jelgava laikmetu griežos

Aktu zālē

N.Bergfelde S.Beļajevskova

1 kursu audzinātāji

18.11.2017.

1500

Ugunszīmju veidošana

Hercoga Jēkaba Laukumā

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

 

 

Direktore                                                                     J. Rudzīte

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016