Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada janvāris
001JTLOGO  fotoTEHNfasade

 LV 

  EN 

 

 


Sākums 2018./2019.m.g. janvāris
Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada janvāris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta
Telpas Nr.

Atbildīgie

3.01.

 

900

 

Skolas Metodiskā sanāksme

JT Aktu zāle

Mācību telpas

J. Rudzīte

vietnieki

4.01.

1000

 

Pedagoģiskās padomes sēde

JT Aktu zāle

J. Rudzīte

vietnieki

7.-11.01.

 

Audzināšanas stundas grupās:

Skolas iekšējās kartības noteikumi.

Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi.

JT mācību klases

 

JT dienesta viesnīcā

N. Bergfelde

Grupu audzinātāji

Lieģeniece

08.01.

1510

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Poriķe

B. Lukaševiča

 

10.01.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Stankevičs

B. Lukaševiča

 

10.-11.01.

 

Latvijas profesionālās izglītības sporta organizatoru un sporta skolotāju profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Aktualitātes profesionālās izglītības sporta darbā”

JT

G. Veinbergs

Sporta skolotāji

14.-18.01.

 

Audzināšanas stundas grupās:

Janvāra barikāžu atceres diena

 

Mācību klases

Grupu audzinātāji

14.-18.01.

 

Ceļojošā izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību”

JT Aktu zāle

N. Bergfelde

S. Beļajevskova

I. Zudiļina

14.01.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

 

 

17.01.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

G.Gronska

B. Lukaševiča

 

 

23.01.

 

930

Praktiskās darbības seminārs izglītības programmā “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”

JT 205A

U. Sokolovs

G. Janmers

28.01.

1510

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

 

 

29.01.

1510

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

L. Cekula

B. Lukaševiča

31.01.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča

B. Lukaševiča

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016