Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada martā
001JTLOGO  fotoTEHNfasade

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada martā

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

4.03. – 8.03.

 

Viesmīlības un restorānu pakalpojumu speciālistu profesijas nedēļa

212. telpa Viesmīlības pakalpojumu laboratorija

Z. Miķelsone; B. Lukaševiča

5.03.

1520

Audzēkņu domes sapulce

211. telpa

N. Bergfelde; Audzēkņu dome

5.03.

1350 1430

Lekcija “Atkarība”

Konferenču zāle

N. Bergfelde

M. Ose

6.03.

1520

Grupas vecāko un vietnieku sapulce

Konferenču zāle

N. Bergfelde

Audzēkņu dome

6.03.

1800 – 2000

 

Pankūku cepšana

Dienesta viesnīca

N. Bergfelde; A.Lieģeniece

Dienesta viesnīcas audzinātāji

7.03.

1510

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Poriķe

B. Lukaševiča

12.03.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča

B. Lukaševiča

12.03.

1000 – 1415

 

Centralizētais eksāmens – angļu valoda (rakstu daļa)

Mācību telpas

204.D., 206.D., 207.D., 208.D., 209.D., 211.D

 

N. Jakušova ; M. Blumbergs

A. Granskis; U. Sokolovs

N. Bergfelde; B. Lukaševiča

K. Tabunova

12.03.

1500 – 1900

 

Centralizētais eksāmens – angļu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

214., 215., 216.

N. Jakušova; I. Āboliņa

I. Gode; A. Mihailova

13.03.

900 – 1900

 

Centralizētais eksāmens – angļu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

214., 215., 216.

N. Jakušova; I. Āboliņa

I. Gode; A. Mihailova

13.03.

900 – 1200

BRUŅOTIE SPĒKI SKOLĀ

Aktu zālē

N. Bergfelde

13.03.

1510

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

L. Cekula; B. Lukaševiča

14.03.

900 – 1900

 

Centralizētais eksāmens – angļu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

214., 215.

N. Jakušova; I. Āboliņa

A. Mihailova

14.03.

1000 – 1415

Centralizētais eksāmens – krievu valoda (rakstu daļa)

Mācību telpas

210.D., 208.D., 209.D., 211.D

 

N. Jakušova; U. Sokolovs

N. Bergfelde; B. Lukaševiča

K. Tabunova

14.03.

1500 – 1900

 

Centralizētais eksāmens – krievu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

210.D., 209.D., 301.

N. Jakušova; T. Kjapsņa

I. Baikova; S. Segliņa

14.03.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

G. Gronska; B. Lukaševiča

15.03.

900 – 1700

 

Centralizētais eksāmens – krievu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

210.D., 209.D., 301.

N. Jakušova; T. Kjapsņa

I. Baikova; S. Segliņa

18.03.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds; B. Lukaševiča

 

18.03.

1500

MISS un MISTERS JT 2019

Aktu zāle

Audzēkņu dome, N.Bergfelde

Grupu audzinātāji; Pulciņu skolotāji

18.- 22. 03.

 

Klientu apkalpošanas speciālistu, programmēšanas un datorsistēmu tehniķu profesijas nedēļa

Jelgavas Tehnikuma

4. stāvs

J. Poriķe; B. Lukaševiča

19.03.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Stankevičs; B. Lukaševiča

20.03.

1900

Dailes teātra izrāde “Salemas raganas”

Dailes teātrī

S. Miķelsone-Braže; N. Bergfelde

20.03.

1400

Filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”

Aktu zāle

N. Bergfelde

21.03.

 

Karjeras pasākums

Īslīces vidusskola

Uzvaras pamatskola

Karjeras konsultants

N. Bergfelde

21.03.

1510

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

 

25.- 29.03.

 

Automehāniķu profesijas nedēļa

A-korpuss

Auto laboratorijas

J. Grīnvalds; B. Lukaševiča

27.03.

1100

Karjeras pasākums - Codes pamatskola

Jelgavas Tehnikums

Karjeras konsultants

N. Bergfelde

27.03.

1400

Filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”

Aktu zāle

N. Bergfelde

27.03.

930-1700

Seminārs auto nozares uzņēmējiem un pedagogiem - Inter Cars Latvija sadarbībā ar LUK

A-korpuss

 

G. Janmers

28.-29.03.

 

Profesionālās pilnveides seminārs izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” profesionālās izglītības pedagogiem

Kokapstrādes darbnīca

M. Blumbergs

U. Sokolovs

29.02.

1200-1520

Profesionālās pilnveides seminārs Mācību stundas mērķis un uzdevumi: izglītojamo un pedagogu loma mācību procesā”

JT

Aktu zāle

K. Oganisjana

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016