Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada novembris
001JTLOGO

 LV 

  EN 

 

 


Sākums 2018./2019.m.g. novembris
Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada novembris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

01.11.2018.

1700

Valerija Sudakova
fotogrāfiju izstāde” Cilvēks, daba, Latvija”

JT

bibliotēka

I.Arone

 

01.11.2018.

1350-1510

Konkurss
“Latvija, mums vienīgā, mēs-ziedi Tavā vainagā!”

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde S.Beļajevskova

1. kursu audzinātāji

05.11.2018.

1400

Teātris “NO ROZENTĀLA”

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde

09.11.2018.

 

Svinīgais pasākums veltīts Lāčplēša dienai

  1. 1.kurss – plkst. 10:00
    2.-4.kurss – plkst. 11:00

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde S.Beļajevskova

 

11.11.2018.

1700

Lāpu gājiens

16:00 no Jelgavas Tehnikuma

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

12.11.2018.

 

Izstāde “Labie darbi Latvijai”

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde

 

13.11.2018.

 

Plakātu konkurss

Lai vienmēr Latvijai mēs gaišas dienas skaitām!

JT

1.stāvā

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

14.11.2018.

1300

Dzejoļu konkurss “Tu esi Latvija! ”

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde

G.Gronska

15.11.2018.

1100

Svinīgais pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

JT

Aktu zālē

N.Bergfelde S.Beļajevskova

 

18.11.2018.

1500

Ugunszīmju veidošana

Hercoga Jēkaba Laukumā

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

20.11.2018.

1515

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

L.Cekula

B.Lukaševiča

 

22.11.2018.

1515

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmas un programmēšanas tehniķu metodiskā sanāksme

JT

Skolotāju istaba

J. Poriķe

B.Lukaševiča

 

22.11.2018.

900

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss “Inženierkomunikāciju tehniķis”

JT

Praktisko mācību laboratorija

 

 

U. Sokolovs

J. Rutkovskis

D. Krūmiņš

26.–30. 11.2018.

1515

Matemātikas un dabaszinību nedēļa

JT

Mācību klases

L.Cekula

B.Lukaševiča

 

26.11.2018.

1515

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B.Lukaševiča

 

28.11.2018.

1515

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča

B.Lukaševiča

 

29.11.2018.

900

Starptautiskā profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss – Flīzēšanā

JT

Apdares darbu laboratorija

R. Kokorēviča

U. Sokolovs

 

29.11.2018.

1600

Vecāku sapulce ( 2.- 4. kursiem)

JT

Mācību klases

Grupu audzinātāji

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016