Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada maijā
001JTLOGO  uznemsana 2019 1

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2018./2019.mācību gada maijā

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Telpas Nr.

Atbildīgie

2.05.

900

Metodiskā skolas sanāksme

Aktu zālē

B. Lukaševiča

N. Jakušova

 

7.- 10.05.

 

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia2019

Paraugdemonstrējumi kvalifikācijās - datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis (8.-9.05.)

Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”

U. Sokolovs; J. Stankevičs

G. Janmers; U.Grunde-Zeiferts; V.Eglītis

 

9.05.

1300

Eiropas diena

Jelgavas pilsētas Uzvaras parks

N.Bergfelde

 

9.05.

1600

Radošais pasākums “Radi, rādi, raidi”

Dobeles kultūras nams

N.Bergfelde; R.Bergmane; S.Loganovska

14.05.

1510

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmas un programmēšanas tehniķu metodiskā sanāksme

Skolotāju istaba

J. Poriķe; B. Lukaševiča

15.05.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

B. Lukaševiča; J. Stankevičs

16.05

1700

Mātes dienai veltīts koncerts

Aktu zālē

N.Bergfelde; Interešu izgl.skolotāji

20.05

1300

Teātra izrāde “MIRKLIS”

Aktu zālē

N.Bergfelde; Jelgavas Jaunais teātris

20.05.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds; B. Lukaševiča

21.05.

1000–1415

Centralizētais eksāmens – latviešu valoda (rakstu daļa)

204.D., 205.D., 206.D., 207.D., 208.D., 209.D., 210.D., 211.D

 

N. Jakušova; M. Blumbergs; A. Granskis

U. Sokolovs; N. Bergfelde; B. Lukaševiča

I. Blumberga; L. Falaļejeva; L. Cekula

23.05.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

G. Gronska;B. Lukaševiča

24.05.

1000–1410

Centralizētais eksāmens – matemātika (rakstu daļa)

204.D., 205.D., 206.D., 207.D., 208.D., 209.D., 210.D., 211.D

 

N. Jakušova; M. Blumbergs; A. Granskis

U. Sokolovs; N. Bergfelde; B. Lukaševiča

I. Blumberga; L. Falaļejeva; L. Cekula

24.05

1700

Pilsētas svētku gājiens

 

N.Bergfelde; Grupas audzinātāji

27.05.

1510

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

L. Cekula; B. Lukaševiča

28.05.

1000–1400

Centralizētais eksāmens – Latvijas un pasaules vēsture

204.D., 205.D., 206.D., 207.D., 208.D., 209.D., 210.D., 211.D

 

N. Jakušova; M. Blumbergs; A. Granskis

U. Sokolovs; N. Bergfelde; B. Lukaševiča

I. Blumberga; L. Falaļejeva; L. Cekula

29.05.

1510

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone; B. Lukaševiča

30.05.

1000–1400

Centralizētais eksāmens – fizika (rakstu daļa)

305.

N. Jakušova; B. Lukaševiča

30.05.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča; B. Lukaševiča

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016