001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2020. gada janvārī
 

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

6.-10.01.

 

Audzināšanas stundas grupās:

  • Skolas iekšējās kartības noteikumi.
  • Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi.

JT mācību klases

 

Grupu audzinātāji

 

10.-11.01.

 

Pasākums “Biznesa nakts”

Aktu zālē
Mācību klases

I.Banka

20.01.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z.Devjakoviča, B.Lukaševiča

 

20.-24.01

900

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena (plakātu konkurss)

Aktu zālē

N.Bergfelde, grupu audzinātāji

 

20.01.

1210

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena I KURSIEM

Aktu zālē

N.Bergfelde, grupu audzinātāji

S.Beļajevskova

20.01.

1430

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena II un III KURSIEM

Aktu zālē

N.Bergfelde, grupu audzinātāji

S.Beļajevskova

21.01.

1400

Audzēkņu domes un grupu vecāko un vietnieku sapulce

Konferenču zālē

Audzēkņu dome, N.Bergfelde

21.01.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

G.Gronska, B.Lukaševiča

22.01.

1510

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

L. Cekula, B. Lukaševiča

27.01.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds, B. Lukaševiča

28.01.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Stankevičs, B. Lukaševiča

29.01.

1510

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

J. Poriķe, B. Lukaševiča

30.01.

1510

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone, B. Lukaševiča

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016