001JTLOGO  uznemsana 2019 1

 LV 

  EN 

 

 


“Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta”

NAP ES ieg tava nakotne

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas Tehnikums 2016.gada 27.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot turpināt Tehnikuma modernizāciju.

Plānots, ka līdz 2019.gadam Tehnikuma mācību kompleksu papildinās jauna sporta zāle un mūsdienīgs izglītības programmu aprīkojums.
Projekta “Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta” mērķis ir Jelgavas Tehnikuma modernizēšana, uzlabojot sporta infrastruktūru (jaunas sporta zāles būvniecība un sporta aprīkojuma iegāde), kā arī materiāli tehnisko bāzi prioritāro izglītības programmu “Datorsistēmas” (kvalifikācija “datorsistēmu tehniķis”), “Programmēšana” (kvalifikācija “programmēšanas tehniķis”) un “Autotransports” (kvalifikācija “autodiagnostiķis”) īstenošanai, tādējādi sekmējot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
Projektu īstenos Zemgales reģionā – Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Projekta īstenošanas ilgums – 32 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas, līdz 2018.gada 31.augustam. Ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 1.septembrī.
2016.gada 3.oktobrī izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”, ID Nr. VIAA2016/24 ERAF.
Projekta kopējās izmaksas – 2 408 996,00 euro, ERAF finansējums – 2 047 646,60 euro.
Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās mācību vidi un bāzi Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanai Jelgavā, tādējādi sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.
Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/007

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016