Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un iesniegts saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai
001JTLOGO

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Projekti ERAF Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un iesniegts saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai
Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un iesniegts saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai

NAP ES ieg tava nakotne

2017. gada 23. janvārī tika noslēgts Projektēšanas līgums Nr.6.1-ERAF-0-1/2 un Autoruzraudzības līgums Nr.6.1-ERAF-0-1/3 ar SIA “Lūsis V”. Projektētājs izstrādājis būvprojektu minimālā sastāvā un tas iesniegts saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijai, pēc ministrijas apstiprinājuma saņemšanas dokumenti tiks iesniegti Jelgavas pilsētas Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.

 

Tāpat, Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2017. gada 27. februārī izsludināja atklātu konkursu “Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde”, (ID Nr. VIAA 2017/23 ERAF JT), ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2017. gada 11. aprīlis plkst. 10.00. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Turpinot projektā paredzēto darbību īstenošanu, Jelgavas Tehnikums un sadarbības partneris strādā pie tehnisko specifikācijas izstrādes mācību aprīkojumam prioritārās izglītības programmās "Programmēšana", "Datorsistēmas".
Pārējo projektā paredzēto darbību laicīgai īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātus konkursus virs Eiropas Savienības sliekšņa:

  • Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana;
  • Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2017., plkst.10:00. Šobrīd notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

Publicēšanas datums 24.04.2017.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016