Noslēgti pirmie divi piegādes līgumi
001JTLOGO

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Projekti ERAF Noslēgti pirmie divi piegādes līgumi
Noslēgti pirmie divi piegādes līgumi

NAP ES ieg tava nakotne

Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2017. gada 27. februārī izsludinātā atklāta konkursa “Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde” (ID Nr. VIAA 2017/23 ERAF JT) ietvaros 2017. gada 2. jūnijā noslēdza divus piegādes līgumus Nr.6.1.-ERAF-0-1/14 par Elektroniskās automehāniķu apmācību programmas licences piegādi un Nr. 6.1.-ERAF-0-1/15 par izglītības programmas “Autotransports” aprīkojuma un instrumentu piegādi ar SIA “HCT AUTOMPTIVE”. Elektroniskās automehāniķu apmācību programmas licences piegāde notikusi 2017. gada 26. jūnijā. Otra līguma izpilde turpinās līdz 2017. gada 6. septembrim.

Ņemot vērā to, ka 2017. gada 27. februārī izsludinātā atklāta konkursa “Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde” (ID Nr. VIAA 2017/23 ERAF JT) iepirkuma ietvaros par vienu no daļām tika pieņemts lēmums iepirkuma procedūru pārtraukt, tad 2017. gada 10. maijā tika izsludināts atkārtots iepirkums "Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" ietvaros" ar ID Nr. VIAA 2017/41 ERAF JT ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 13.06.2017. Šobrīd notiek iesniegto pretendentu piedāvājumu vērtēšanas process.

Tāpat, 2017. gada 23. janvārī noslēgtā Projektēšanas līguma Nr.6.1-ERAF-0-1/2 ar SIA “Lūsis V” ietvaros notiek regulāras Jelgavas Tehnikuma sporta zāles projektēšanas darbu vadības sanāksmes un būvprojekta minimālā sastāva izstrāde būvatļaujas saņemšanai.

Turpinot projektā paredzēto darbību īstenošanu, Jelgavas Tehnikums un sadarbības partneris strādā pie tehnisko specifikāciju detalizētas izstrādes mācību aprīkojumam prioritārajās izglītības programmās "Programmēšana", "Datorsistēmas". Informācijas tehnoloģiju nozare attīstās ļoti strauji, arī pieejamo iekārtu piedāvājums tirgū attīstās un uz šo brīdi pieejamās iekārtas, kas ļaus nodrošināt mūsdienīgāku apmācību procesu, bet šo iekārtu iegādei nepieciešams atkārtots saskaņojums ar nozares ekspertu padomi.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināti atklātie konkursi, kuru rezultātā 26.06.2017. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās par būvprojektu ekspertīzes pakalpojumu sniegšanu, kā arī 14.07.2017. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.


Publicēšanas datums 21/07/2017

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016