001JTLOGO  uznemsana 2019 1

 LV 

  EN 

 

 


Apstiprināts būvprojekts minimālajā sastāvā

NAP ES ieg tava nakotne

Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2017. gada 27. februārī izsludinātā atklāta konkursa “Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde” (ID Nr. VIAA 2017/23 ERAF JT) ietvaros 2017. gada 2. jūnijā noslēdza piegādes līgumu Nr. 6.1.-ERAF-0-1/15 par izglītības programmas “Autotransports” aprīkojuma un instrumentu piegādi ar SIA “HCT AUTOMOTIVE”. Septembra sākumā iekārtas un instrumenti tika piegādāti tehnikumam un šobrīd pēc nepieciešamības tiek izmantoti mācību procesā.

2017. gada 10. maijā tika izsludināts atkārtots iepirkums "Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" ietvaros" ar ID Nr. VIAA 2017/41 ERAF JT ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 13.06.2017. Iepirkumu komisija izvērtēja piedāvājumus un pieņēma lēmumu par uzvarētāju, tomēr šis lēmums tika pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības birojā. Lēmuma pieņemšanai Iepirkumu uzraudzības birojs pieprasījis papildus informāciju. Pēc informācijas saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojs pieņems lēmumu.
2017. gada 23. janvārī noslēgtā projektēšanas līguma Nr.6.1-ERAF-0-1/2 ar SIA “Lūsis V” ietvaros notiek Jelgavas Tehnikuma sporta zāles projektēšanas darbu vadības sanāksmes. 2017. gada 10. oktobrī Būvvaldē apstiprināts būvprojekts minimālajā sastāvā, izdodot projektēšanas nosacījumus. Atbilstoši projektēšanas līgumā paredzētajam, objektā izvietota būvtāfele, tiek veikta ventilācijas, apkures sistēmu projektēšana, noris darbs pie piemērotāko apdares materiālu izvēles. Ņemot vērā grozījumus Civillikumā par apbūves tiesībām, kuri stājās spēkā ar 2017. gada 1. janvāri, tika veikta īpašuma apbūves tiesību reģistrācija Zemesgrāmatā.
Ņemot vērā nozares straujo attīstību, augustā Nozaru ekspertu padomē tika atkārtoti iesniegts apstiprināšanai pārstrādāts un aktualizēts informācijas tehnoloģiju iekārtu un aprīkojuma saraksts, kas nepieciešams mācību programmu īstenošanai prioritārajās izglītības programmās "Programmēšana", "Datorsistēmas". Šobrīd norit darbs pie iepirkumu dokumentācija sagatavošanas, lai varētu izsludināt iepirkumu.


Publicēšanas datums 23/10/2017

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016