001JTLOGO  uznemsana 2019 1

 LV 

  EN 

 

 


Projekta atskaite par periodu 06.02.2018. līdz 15.05.2018.

Projekta atskaite par periodu 06.02.2018. līdz 15.05.2018.

  • Būvniecība:

SIA “Vertti” saskaņā ar 2018. gada 3.janvārī noslēgto Līgumu Nr.6.1-ERAF-0-1/1 veica būvprojekta “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas” ekspertīzi un saskaņā ar SIA “Vertti” sniegtajiem norādījumiem SIA “Lūsis V” veic būvprojekta precizēšanu 2017. gada 23. janvārī noslēgtā projektēšanas līguma Nr.6.1-ERAF-0-1/2 ietvaros.

  • Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

Tā kā 2017. gada 14. decembrī noslēgtā piegādes līguma ar SIA “Armgate”  Nr. 6.1-ERAF–01/26 par mācību stendu piegādi Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” ietvaros 2018.gada aprīlī piegādātajās iekārtās un aprīkojumā tika konstatēti defekti, tad iekrātas un aprīkojums nodots SIA “Armgate”  defektu novēršanai.
Elektronisko iepirkumu sistēmā prioritārās izglītības programmās "Programmēšana" un "Datorsistēmas" ietvaros tika iegādāta daļa no informācijas tehnoloģiju iekārtām un aprīkojuma saskaņā ar Nozaru ekspertu padomē apstiprināto sarakstu par kopējo vērtību 165 319 EUR (t.sk. datu masīvs, asmensserveru šasija,  8 serveri un mācību programmatūra), kas šobrīd tiek izmantoti mācību procesā.
Tāpat, turpinās darbs pie iepirkuma dokumentācijas tehniskās specifikācijas sagatavošanas par pārējo izglītības programmu "Programmēšana" un "Datorsistēmas" iekārtu un aprīkojumu iegādi, kuras nav iespējams pasūtīt Elektronisko iepirkumu sistēmā.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016