Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības.
001JTLOGO

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Projekti ERAF Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības.
Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības.
SIA “Lūsis V” veic būvprojekta “Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas” precizēšanu 2017. gada 23. janvārī noslēgtā projektēšanas līguma Nr.6.1-ERAF-0-1/2 ietvaros.


Tā kā 2017. gada 14. decembrī noslēgtā piegādes līguma ar SIA “Armgate”  Nr. 6.1-ERAF–01/26 par mācību stendu piegādi Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” ietvaros 2018.gada maijā un jūnijā piegādātajās iekārtās un aprīkojumā atkārtoti tika konstatēti defekti, tad iekrātas un aprīkojums nodots SIA “Armgate” defektu novēršanai.
Elektronisko iepirkumu sistēmā prioritārās izglītības programmās "Programmēšana" un "Datorsistēmas" ietvaros tika iegādāta daļa no informācijas tehnoloģiju iekārtām un aprīkojuma saskaņā ar nozaru ekspertu padomē apstiprināto sarakstu par kopējo vērtību 42 097 EUR (t.sk. tīkla iekārtas (bezvadu maršrutētāji, bezvadu piekļuves punkti, komutatori) un mācību programmatūra), kas aizsākoties jaunajam mācību gadam tiks izmantoti mācību procesā.
Noslēdzies darbs pie iepirkuma dokumentācijas tehniskās specifikācijas sagatavošanas par izglītības programmu "Programmēšana" un "Datorsistēmas" iekārtu un aprīkojumu iegādi.

Informācija aktualizēta 2018.gada 16.augustā

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016