001JTLOGO  uznemsana 2019 2

 LV 

  EN 

 

 


Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/007 “Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija 2.kārta” ietvaros veiktās darbības (periodā no 2019.gada 16.februāra līdz 2019.gada 15.maijam).

Projektēšana, būvniecība:

2018.gada 29.oktobra līguma ar SIA “BM-Projekts” par Jelgavas Tehnikuma sporta zāles jaunbūves un piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi ietvaros:

  • 2019.gada 18.martā SIA “BM-Projekts” iesniegusi pasūtītājam izstrādātu būvprojektu pilnā sastāvā “Jelgavas tehnikuma sporta zāle un tai piegulošās teritorijas labiekārtojums”;
  • 2019.gada 22.martā SIA “BM-Projekts” iesniegusi pasūtītājam izstrādātu būvprojektu pilnā sastāvā “Elektroapgādes pieslēguma ierīkošana objektam Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava”;
  • Pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju būvprojekti iesniegti Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldē;
  • 2019.gada 25.aprīlī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde pieņēmusi lēmumu akceptēt būvniecības ieceri elektroapgādes ierīkošanai objektam Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā;
  • 2019.gada 2.maijā būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2018-6222 (207/2018/B) objektam “Jelgavas tehnikuma sporta zāle un tai piegulošās teritorijas labiekārtojums Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā” veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

2019.gada 19.martā izsludināts atklāts konkurss “Jelgavas tehnikuma sporta zāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtošana, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā” id.Nr.VIAA 2019/13 ERAF JT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 30.aprīlis. Saņemti piedāvājumi no 6 pretendentiem – SIA “AZ-INTER”, SIA “BILDBERG”, SIA “BūvKORE”, piegādātāju apvienība “SCM un ARMS”, SIA “Reaton, LTD”, SIA “Torensberg”. Notiek iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. Līguma slēgšana plānota 2019.gada jūnijā. Būvniecības termiņš – 10 mēneši.

 

Mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģiju iegāde:

Atklātais konkurss id.Nr.VIAA 2018/79 ERAF JT par mācību aprīkojuma piegādi izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” īstenošanas uzlabošanai visās 7 iepirkuma daļās noslēdzies bez rezultāta (2 daļās piedāvājumi netika iesniegti, 3 daļās iesniegti tehniskajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi, 1 daļa pārtraukta, jo jāveic grozījumi tehniskajā specifikācijā, 1 daļā par uzvarētāju atzītais pretendents atteicās slēgt iepirkuma līgumu). Aprīkojuma iegādei tiks rīkots jauns konkurss.

 

Informācija aktualizēta 2019.gada 15.maijā.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016