001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Erasmus+ 2019/2020
Erasmus+ programmas projekts Nr.2019-1-EE01-KA102-051387 “Profesionālā attīstība izmantojot Erasmus+ mobilitātes”

Divas nedēļas, no 2019.gada 28.oktobra līdz 8.novembrim, Jelgavas Tehnikumā praksē uzturējās divi jaunieši un pasniedzējs no Vana Vigalas Tehnikas un pakalpojumu skolas. Viesi apguva jaunas prasmes apdares darbu tehniķa profesijā. Uzturēšanās laikā jaunieši veica praktiskus uzdevumus, izklaidējoties un iepazīstoties ar Latviju apmeklēja arī Jelgavas pilsētas ievērojamākās vietas un devās ekskursijā uz Cinevillu. Uzturēšanās Jelgavas Tehnikumā tika īstenota ieviešot Vana Vigalas Tehnikas un pakalpojumu skolas Erasmus+ programmas projektu Nr.2019-1-EE01-KA102-051387 “Profesionālā attīstība izmantojot Erasmus+ mobilitātes”. Paldies skolotājām Ritai Kokorēvičai un Zigrīdai Devjakovičai par viesu uzņemšanu un praktisko nodarbību vadīšanu.

Vana Vigalas tehnikums

 
Sākusies Jelgavas Tehnikuma izglītojamo, pedagogu un administratīvā personāla pieteikšanās Erasmus+ praksei ārvalstīs 2019./2020. mācību gadam

Jelgavas Tehnikuma 3. un 4. kursa pilngadīgi izglītojamie, var pieteikties Erasmus+ ārvalstu praksē šādās valstīs: EU lidz ES Erasmus progr

Kvalifikācija

Prakses vietu skaits

Prakses vietas nodrošinātājs/Valsts

Mobilitātes periods

Programmēšanas tehniķis

2

Profesionālās izglītības iestāde Igaunijā

05.04.2020.-30.05.2020.

Automehāniķis

6

Uzņēmums Lielbritānijā

17.11.2019. – 01.12.2019.

Klientu apkalpošanas speciālisti

10

Uzņēmums Itālijā

19.04.2020. - 02.05.2020.

Viesmīlības pakalpojumu speciālisti

10

Uzņēmums Spānijā

05.01.2020. - 19.01.2020.

Datorsistēmu tehniķis

4

Profesionālās izglītības iestāde Polijā

08.12.2019.-21.12.2019.

Lasīt tālāk...
 
2019./2020. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īsteno projektu Erasmus+ programmas ietvaros

EU lidz ES Erasmus progr

 

Šī gada jūnijā Jelgavas Tehnikums un VIAA parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” Nr. 2019-1-LV01-KA102-060229 īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt izglītojamo, kuri apgūst “Klientu apkalpošanas speciālists”, “Datorsistēmu tehniķis”, “Programmēšanas tehniķis”, “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, “Automehāniķis” kvalifikāciju, profesionālo kompetenču attīstību un profesionālo priekšmetu pedagogu, kuri pasniedz profesionālos priekšmetus iepriekšminēto kvalifikāciju ietvaros, kompetenču attīstību, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un projektā iesaistītās mērķgrupas, t.s., Tehnikuma, konkurētspējas veicināšanu. Katru mobilitātes grupu pavadīs viena pavadošā persona (strādājoša Jelgavas Tehnikumā).

Lasīt tālāk...
 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016