2018./2019. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īstenos projektu Erasmus+ programmas ietvaros
001JTLOGO

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Projekti ERASMUS 2018-2019 2018./2019. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īstenos projektu Erasmus+ programmas ietvaros
2018./2019. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īstenos projektu Erasmus+ programmas ietvaros
Šī gada jūnijā Jelgavas Tehnikums un VIAA parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” Nr. 2018-1-LV01-KA102-046893 īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros.

Erasmus+

 Projekta mērķis ir veicināt izglītojamo, kuri apgūst “Apdares darbu tehniķis”, “Mēbeļu galdnieks”, “Klientu apkalpošanas speciālists”, “Datorsistēmu tehniķis”, “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, “Automehāniķis” kvalifikāciju, profesionālo kompetenču attīstību un profesionālo priekšmetu pedagogu, kuri pasniedz profesionālos priekšmetus iepriekšminēto kvalifikāciju ietvaros, kompetenču attīstību, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un projektā iesaistītās mērķgrupas, t.s., Tehnikuma, konkurētspējas veicināšanu. Katru mobilitātes grupu pavadīs viena pavadošā persona (strādājoša Jelgavas Tehnikumā), kura būs kopā ar grupu no pirmās līdz pēdējai dienai.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas īstermiņa mobilitātes:

1. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma mēbeļu galdnieku specialitātes 4 audzēkņiem nozaru uzņēmumos, sadarbībā ar Kauņas Tehnisko profesionālās izglītības centru Lietuvā (mobilitātes ilgums – 19 dienas bez ceļa dienām), kā arī 6 audzēkņiem nozaru uzņēmumos sadarbībā ar audzēkņiem nozaru uzņēmumos sadarbībā ar Alytus profesionālās apmācības centru Lietuvā. Mobilitātes ilgums – 12 dienas bez ceļa;
2. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma automehāniķu profesijas 6 audzēkņiem nozaru uzņēmumos, sadarbībā ar Ies eduardo pondal skolu Spānijā. Mobilitātes ilgums – 14 dienas bez ceļa;
3. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma klientu apkalpošanas specialitātes 4 audzēkņiem nozaru uzņēmumos, sadarbībā ar Klaipeda Ernestas Galvanauskas profesionālās apmācības centru Lietuvā. Mobilitātes ilgums – 19 dienas bez ceļa dienām;
4. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma apdares darbu tehniķa specialitātes 4 audzēkņiem Igaunijā, Vana-Vigala tehniskā un servisa skolā Mobilitātes ilgums – 12 dienas bez ceļa;
5. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma viesmīlības pakalpojumu speciālistu specialitātes 10 audzēkņiem nozares uzņēmumos sadarbībā ar partnerības tīklu Europe 3000 Itālijā. Mobilitātes ilgums – 19 dienas bez ceļa dienām;
6. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma datorsistēmu tehniķu specialitātes 3 audzēkņiem Kauņas Lietišķās mākslas skolā, Lietuvā. Mobilitātes ilgums – 12 dienas bez ceļa;
7. profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma 8 pedagogiem Itālijā, Spānijā, Lietuvā un Igaunijā. Septiņiem pedagogiem mobilitātes ilgums Spānijā, Itālijā, Lietuvā un Igaunijā ir piecas dienas bez ceļa, bet vienam pedagogam mobilitātes ilgums Itālijā ir 12 dienas bez ceļa.

P.S. Mobilitātei paredzētais ceļa ilgums (laiks) ir divas dienas.

Projekta īstenošanas rezultātā Jelgavas Tehnikuma 37 audzēkņiem un 8 pedagogiem būs iespējams pilnveidot savas profesionālās iemaņas, integrēt tās mācību procesā, uzlabot izglītības programmu un mācību satura kvalitāti, veicinot katra dalībnieka konkurētspēju un dzīves līmeņa palielināšanu nākotnē. Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 12 mēneši

Publicēšanas datums 21/09/2018

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016