ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
001JTLOGO  fotoTEHNfasade

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Projekti ESF ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

izg_ministesf_eu1

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 
Projekta 5.posms: 2011.gada septembris - decembris

 

 

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra
„Jelgavas Amatniecības vidusskola” skolotāju saraksts

1.      Uldis Sokolovs – 4.pakāpe
2.      Aivars Granskis - 3. pakāpe
3.      Tadeušs Baikovskis –3.pakāpe
4.      Māris Blumbergs – 3.pakāpe
5.      Laura Skoromka – 3.pakāpe
6.      Margarita Mākule – 3.pakāpe
7.      Zaiga Miķelsone – 3.pakāpe
8.      Rita Kokorēviča – 3.pakāpe
9.      Zigrīda Devjakoviča – 3.pakāpe
10.  Vladimirs Judins – 3.pakāpe
11.  Inita Blumberga – 3.pakāpe
12.  Natālija Loseva – 2.pakāpe
13.  Andrejs Kopilovs  - 2.pakāpe

Nnovērtēšanas komisijas sastāvs:
  • direktora vietniece mācību darbā Nona Jakušova – komisijas priekšsēdētāja;
  • direktora vietniece audzināšanas darbā Nadežda Bergfelde – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
  • direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs – komisijas loceklis;
  • izglītības metodiķe Baiba Lukaševiča – komisijas locekle;
  • struktūrvienības vadītāja Judīte Poriķe – komisijas sekretāre.
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016