001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


ESF līdzfinansēts projekts „Izglītības programmu „Enerģētika” un „Būvdarbi” mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
esf_eu1

ESF līdzfinansēts projekts
„Izglītības programmu „Enerģētika” un „Būvdarbi” mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
(Vienošanās Nr. 2010/0093/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/005)

Projektu īsteno: Zaļenieku arodvidusskola

Sadarbības partneri: Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības vidusskola”
Apguldes arodvidusskola

http://www.apdaresdarbi.jav.lv/

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016