Uzsākta dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Projekti ESF ESF - 8.3.4 Uzsākta dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Uzsākta dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

ESFprojekts8.3.4

Jelgavas Tehnikums 2017.gada gada 1.septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā Nr.8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta ieviešanas laikā plānotas individuālas atbalsta aktivitātes vispārizglītojošo un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem ir paaugstināts risks kādu iemeslu dēļ pārtraukt mācības.

Skolēnu mācīšanās kvalitāti un motivāciju ietekmē vairāki faktori: ģimenes sociālie un finanšu apstākļi, valodas barjera, individuāli konflikti grupā vai nesaprašanās ar kādu pasniedzēju. Lai sniegtu atbalstu šādiem skolēniem un veicinātu apstākļus, ka audzēknis veiksmīgi nokārto izglītības programmā noteiktos noslēguma pārbaudījumus, paredzēts, ka audzēknis, kopā ar konsultatīvā atbalsta sniedzēju, izstrādā individuālu atbalsta plānu, kurā noteikti konkrēti pasākumi situācijas uzlabošanai (konsultācijas pie pedagogiem, speciālistiem u.c.) un apstiprināta audzēkņa gatavība līdzdarboties pasākumu īstenošanā.
Atšķirībā no projektiem, kas vērsti uz vienu riska grupu (audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, izglītojamie ar mācību traucējumiem u.c.) šis projekts paredz kompleksu situācijas izvērtējumu un piedāvā kombinēt atbalsta pasākumus atbilstoši katra audzēkņa vajadzībām. Projekta ieviešanas laiks ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

Informācija sagatavota 2017. gada 20.oktobrī

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016