Dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
001JTLOGO  fotoTEHNfasade

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Projekti ESF ESF - 8.3.4 Dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
Dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

ESFprojekts8.3.4

Jelgavas Tehnikums 2017.gada gada 1.septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētajā projektā Nr.8.3.4.0/16/I001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta īstenošanas pirmajos mēnešos sagatavoti un apstiprināti 26 individuālā atbalsta plāni, pasniedzēji snieguši vairāk kā 30 konsultācijas savos mācību priekšmetos. Atbilstoši izstrādātajiem plāniem sniegts arī atbalsts viesnīcas izdevumu segšanai – 6 personām, transporta izdevumi uz skolu/prakses vietu apmaksāti 11 audzēkņiem, savukārt 13 audzēkņiem ir sniegts atbalsts ēdināšanas izdevumu segšanai.  

Atšķirībā no projektiem, kas vērsti uz vienu riska grupu (audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, izglītojamie ar mācību traucējumiem u.c.) šis projekts paredz kompleksu situācijas izvērtējumu un piedāvā kombinēt atbalsta pasākumus atbilstoši katra audzēkņa vajadzībām. Projekta ieviešanas laiks ir līdz 2022.gada 31.decembrim.            

Informācija sagatavota 2018. gada 2.janvārī  

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016