001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


 

ERAF e r a f

Ieguldījums tavā nākotnē

eu aloneEIROPAS SAVIENĪBA

 

Aktualitātes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”,

Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004,

īstenošanā laika periodā no 01.05.2014.-31.07.2014.

 

Projekta mērķis ir izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas Tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, tādējādi atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales plānošanas reģionā.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru – veikt profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas rekonstrukciju, izbūvēt jaunas apmācību telpas, pielāgot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei.

2014.gada 20.janvārī tika uzsākti Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijas būvdarbi, kurus veic SIA „Arčers”, un laika periodā līdz jūlija beigām ir veikti sekojoši darbi:

  • 100% pabeigti demontāžas darbi dienesta viesnīcas Dienvidu daļā, turpinās demontāžas darbi dienesta viesnīcas Ziemeļu daļā. Turpinās dienesta viesnīcas iekštelpu, iekšējo inženierkomunikāciju izbūves un fasādes siltināšanas darbi;
  • 100% pabeigti demontāžas darbi izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” mācību laboratorijas korpusā. Turpinās šīs mācību laboratorijas korpusa iekštelpu, iekšējo inženierkomunikāciju izbūves un fasādes siltināšanas darbi;
  • pabeigta pamatu, sienu un jumta izbūve pārejai no skolas ēkas uz izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” mācību laboratorijas korpusu, kā arī abām jaunbūvēm izglītības programmu „Autotransports” un “Būvdarbi” īstenošanai;
  • pabeigta pamatu montāža pārejas no skolas ēkas uz dienesta viesnīcu paplašināšanai;
  • turpinās demontāžas darbi skolas ēkā;
  • uzsākta skolas ēkas fasādes siltināšana.

Būvobjektā tiek nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz 2015.gada jūnijam.

Mācību aprīkojuma modernizācijai izsludināts atklāts konkurss ID Nr.2014/7 „Profesionālās izglītības programmai „Kokizstrādājumu izgatavošana” nepieciešamā tehniskā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un garantijas laika apkopes nodrošināšana”.

Projekta kopējo izmaksu summa – 15 524 113 euro (10 910 409 LVL), attiecināmās izmaksas – 15 496 790 euro (10 891 206 LVL), t.sk. ERAF finansējums – 13 327 239 euro (9 366 437 LVL) jeb 86%, valsts budžeta finansējums – 2 169 551 euro (1 524 769 LVL) jeb 14%. Projektā plānotas neattiecināmās izmaksas 27 323 euro (19 203 LVL) apmērā – esošā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai, kas tiks segtas no valsts budžeta.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.jūlijam.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016