001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


 

 

ERAF e r a f

Ieguldījums tavā nākotnē

eu aloneEIROPAS SAVIENĪBA

Aktualitātes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”,

Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004,

īstenošanā laika periodā no 01.08.2014.-31.10.2014.

 

Projekta mērķis ir izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas Tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, tādējādi atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales plānošanas reģionā.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru – veikt profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas rekonstrukciju, izbūvēt jaunas apmācību telpas, pielāgot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei.

2014.gada 20.janvārī tika uzsākti Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijas būvdarbi, kurus veic SIA „Arčers”, un laika periodā no 2014.gada augusta līdz oktobra beigām ir veikti sekojoši darbi:

  • nodota ekspluatācijā dienesta viesnīcas Ziemeļu daļa;
  • dienesta viesnīcas Dienvidu daļā turpinās iekštelpu, iekšējo inženierkomunikāciju izbūve un par 95% pabeigti fasādes siltināšanas darbi;
  • nodots ekspluatācijā izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” mācību laboratorijas korpuss un pāreja no skolas ēku uz šo laboratorijas korpusu;
  • pabeigta pamatu, sienu, jumta izbūve un fasādes apdares darbi abām jaunbūvēm izglītības programmu „Autotransports” un “Būvdarbi” īstenošanai, turpinās šo jaunbūvju iekšdarbi;
  • pabeigta pamatu, sienu izbūve un turpinās jumta izbūve pārejai no skolas ēkas uz dienesta viesnīcu, uzsākta iekšējo komunikāciju izbūve;
  • turpinās demontāžas darbi un iekšējo komunikāciju izbūve skolas ēkā;
  • par 90% pabeigta skolas ēkas fasādes siltināšana.

Būvobjektā tiek nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība. Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz 2015.gada jūnijam.

Mācību aprīkojuma modernizācijai saskaņā ar atklāta konkursa ID Nr.2014/7 „Profesionālās izglītības programmai „Kokizstrādājumu izgatavošana” nepieciešamā tehniskā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un garantijas laika apkopes nodrošināšana” rezultātiem 2014.gada 27.oktobrī noslēgts līgums ar piegādātāju apvienību UAB "Infleks" un SIA "Infleks", kura ietvaros 180 dienu laikā tiks piegādāts kokapstrādes aprīkojums 1 238 960,20 EUR vērtībā.

Projekta kopējo izmaksu summa – 15 524 113 euro (10 910 409 LVL), attiecināmās izmaksas – 15 496 790 euro (10 891 206 LVL), t.sk. ERAF finansējums – 13 327 239 euro (9 366 437 LVL) jeb 86%, valsts budžeta finansējums – 2 169 551 euro (1 524 769 LVL) jeb 14%. Projektā plānotas neattiecināmās izmaksas 27 323 euro (19 203 LVL) apmērā – esošā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai, kas tiks segtas no valsts budžeta.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.jūlijam.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016