.
001JTLOGO

 LV 

  EN 


.
ERAF e r a f

Ieguldījums tavā nākotnē

eu aloneEIROPAS SAVIENĪBA

Aktualitātes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”,

Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004,

īstenošanā laika periodā no 01.11.2014.-31.01.2015.

Projekta mērķis ir izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas Tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, tādējādi atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales plānošanas reģionā.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru – veikt profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas rekonstrukciju, izbūvēt jaunas apmācību telpas, pielāgot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei.

2014.gada 20.janvārī tika uzsākti Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijas būvdarbi, kurus veic SIA „Arčers”, un laika periodā no 2014.gada novembra līdz 2015.gada janvāra beigām ir veikti sekojoši darbi:

  • dienesta viesnīcas Dienvidu daļā 98% apmērā veikta iekštelpu un iekšējo inženierkomunikāciju izbūve un pabeigti fasādes siltināšanas darbi;
  • pabeigta pamatu, sienu, jumta izbūve un fasādes apdares darbi abām jaunbūvēm izglītības programmu „Autotransports” un “Būvdarbi” īstenošanai, un šo jaunbūvju iekšdarbi veikti par 98%;
  • pabeigta jumta izbūve pārejai no skolas ēkas uz dienesta viesnīcu, turpinās iekšējo komunikāciju izbūve un ārsienu siltināšana;
  • pabeigti demontāžas darbi un turpinās iekšējo komunikāciju izbūve skolas ēkā;
  • pabeigta skolas ēkas fasādes siltināšana.

Būvobjektā tiek nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība. Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz 2015.gada jūnijam.

Laika periodā no 2014.gada novembra līdz 2015.gada janvāra beigām veiktās aktivitātes plānotā mācību aprīkojuma iegādei:

  • noslēdzies iepirkums izglītības programmas „Autotransports” īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, iepirkuma dokumentācija iesniegta VIAA izvērtēšanai;
  • noslēdzies iepirkums izglītības programmas „Būvdarbi” īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, iepirkuma dokumentācija iesniegta VIAA izvērtēšanai;
  • sagatavota iepirkuma dokumentācija profesionālās izglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei un iesniegta VIAA saskaņošanai.

Projekta kopējo izmaksu summa – 15 524 113 euro (10 910 409 LVL), attiecināmās izmaksas – 15 496 790 euro (10 891 206 LVL), t.sk. ERAF finansējums – 13 327 239 euro (9 366 437 LVL) jeb 86%, valsts budžeta finansējums – 2 169 551 euro (1 524 769 LVL) jeb 14%. Projektā plānotas neattiecināmās izmaksas 27 323 euro (19 203 LVL) apmērā – esošā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai, kas tiks segtas no valsts budžeta.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.jūlijam.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016