ESF Autoatslēdznieku izlaidums
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums ESF Autoatslēdznieku izlaidums
ESF Autoatslēdznieku izlaidums

esf autoatsledznieki 2017

2017. gada 13. decembrī Jelgavas Tehnikumā 9 topošie Autoatslēdznieki veiksmīgi nokārtoja Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, kurš sastāv no divām daļām - teorētiskās un praktiskās, un 14. decembrī izlaidumā viņi saņēma profesionālās kvalifikācijas apliecības par iegūto Autoatslēdznieka kvalifikāciju.
Mācības notika ESF darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, projektā “ Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros ”, Vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001.
2018. gada 15. janvārī mācības uzsāks vēl viena grupa minēto projektu ietvaros Autodiagnostiķa kvalifikācijā. Pieteikumus var iesniegt Jelgavas Tehnikumā 206. telpā līdz 10.01.2018. Tālrunis papildus informācijai 63025620, mob.27798803.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016