001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Budžets
Budžets

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas noteikumiem, šajā sadaļā publicēta informācija par Jelgavas Tehnikuma amatpersonu atalgojumu, t.i. amatpersonas vārds, uzvārds, mēneša laikā izmaksātā neto summa.Amatpersonas jēdziens tiek lietots likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbība” 4.panta izpratnē.

IZMAKSĀTAIS ATALGOJUMS PAR 2016.GADA AUGUSTU

 

Vārds

Uzvārds

Amats

Izmaksātā summa

Ināra

Grantiņa

Grāmatvedis

502,23

Stipendijas piešķiršanas komisijas pr. vietniece

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001   projekta grāmatvede

       33,02

Iepirkuma komisijas locekle

-

Nadežda

Bergfelde

Direktora vietnieks audzināšanas jomā

1195,78*

Skolotājs

53,48

Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Anna

Černaja

Saimniecības pārzinis

414,81

Iepirkuma komisijas loceklis

-

Nona

Jakušova

Direktora vietnieks

izglītības jomā

1921,74*

Skolotājs

160,77

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta koordinators

60,18

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Sigita

Brakovska

Skolotāja

566,40*

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

4,78

Zaiga-

Miķelsone

Skolotājs

665,56*

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

11,44

Stipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

Janīna

Rudzīte

Direktors

703,97

Skolotājs ESF-7,2,1,2/15/I/001

168,01

Krista

Tabunova

Skolotājs

664,87*

ESF-7.2.1.2/15/I/001   projekta skolotājs

-

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Uldis

Sokolovs

Direktora vietnieks

izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā

777,15*

Skolotājs

27,86

Pedagogu darba likmes noteikšanas komisijas loceklis

-

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

-

Evija

Grauduša

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas locekle

-

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

40,94

Skolotājs

554,74*

Jānis

Beķeris

Direktora vietnieks resocializācijas jomā

1062,23*

ESF-7.2.1.2/15/I/001 projekta skolotājs

51,78

* t.sk. papilddarbs
** t.sk. atvaļinā

jums

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 08 septembris 2017 07:14
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016