001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Jelgavas Tehnikums īsteno ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

NVA izlaidums

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros Jelgavas Tehnikumā, š.g. 12.  novembrī notika profesionālās kvalifikācijas eksāmens profesionālās tālākizglītības programmā “Autotransports”

Kvalifikāciju automehāniķis ieguva 9 izglītojamie.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisija atzinīgi novērtēja izglītojamo profesionālās kompetences, vērtējot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016