001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Stundu saraksts Konsultācijas
Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS
02.01.2018. - 05.01.2018.

Nr.

Pedagoga vārds, uzvārds

Telpas Nr.

02.01.2018.

03.01.2018.

04.01.2018.

05.01.2018.

1

Avdotina Natālija

108

 

2

Āboliņa Intra

215

8:30-11:00

8:30-10:00

8:30-11:00

 

3

Asačija Olga

210.D.

 

8:30-10:00

 

 

4

Baltiņa Laima

303

9:00-15:00

 

 

9:00-15:00

5

Baikova Irina

301

 

6

Beļajevskova Simona

204.D.

 

8:30-10:00

8:30-12:00

 

7

Blumbergs Māris

211.D.

 

 

9:00-11:00

 

8

Blumberga Inita

402

 

 

9:00-11:00

 

9

Blūma Daina

108

 

10

Birnbaums Artūrs

305

 

8:30-9:30

 

 

11

Buļipopa Nataļja

104

 

12

Brakovska Sigita

404

10:00-12:00

 

 

 

13

Cimmere Valija

305

10:00-12:00

 

 

10:00-12:00

14

Cunska-Brahmane Ilga

206.D

10:00-12:01

 

 

 

15

Cekula Lilita

306

 

9:00-10:00

9:00-11:00

 

16

Devjakoviča Zigrīda

202.A.

10:00-11:00

 

 

 

17

Falaļejeva Laila

104

 

9:00-10:00

 

 

18

Dumpe Daiga

404

10:00-11:00

9:00-10:00

 

 

19

Dzidzēviča Tamāra

210.D.

 

9:00-10:00

 

 

20

Eglītis Valdis

406

8:10-10:10

9:00-10:00

 

 

21

Granskis Aivars

211.A.

9:00-10:00

 

9:00-10:00

9:00-10:00

22

Grauduša Evija

213

 

9:00-10:00

9:00-12:00

9:00-12:00

23

Grinberga Linda

203.A

 

24

Grīnberga Ieva

213

 

25

Grīnvalds Jānis

210.A.

8:30-10:00

 

8:30-10:00

 

26

Gronska Guna

207.D.

 

9:00-10:00

9:00-12:00

 

27

Gode Ina

214

 

 

 

10:00-11:00

28

Grunde-Zeiferts Uldis

401

 

9:00-10:00

 

 

29

Igaune Santa

205.D.

9:00-12:00

9:00-10:00

9:00-11:00

9:00-11:00

30

Īve-Zaķe Rita

302

 

9:00-10:00

8:30-11:30

8:30-11:00

31

Janmers Guntis

2.12.

 

32

Kreija Ainārs

212.A.

12:00-14:00

 

10:00-12:00

8:30-10:30

33

Kopilovs Andrejs

211.D.

 

9:00-10:00

 

 

34

Kokorēviča Rita

202.A.

11:00-12:00

 

 

 

35

Krūmiņš Dainis

205.A.

 

9:00-10:00

 

 

36

Launaga Dace

216

 

9:00-10:00

9:00-12:00

 

37

Levics Arsenijs

203.A

 

9:00-10:00

 

 

38

Loseva Natālija

115

 

9:00-10:00

 

 

39

Lukaševiča Baiba

202

 

40

Ļuļēna Eleonora

301

 

41

Mihailova Aļona

214

 

9:00-10:00

 

 

42

Ļubinskis Kaspars

405

 

9:00-10:00

 

 

43

Miķelsone Zaiga

115

 

9:00-10:00

 

 

44

Miķelsone-Braže Santa

212

 

9:00-10:00

 

 

45

Moškanovs Aldis

211.A.

9:00-10:00

 

 

9:00-10:00

46

Piļka Raitis

203.A

 

47

Rudzītis Aivars

208.D.

 

9:00-10:00

 

 

48

Siliņš Indulis

306

 

15:10-16:10

 

 

49

Segliņa Svetlana

lasītava

 

50

Stankevičs Jānis

Darbn.

 

51

Spārīte Inta

304

 

8:30-9:30

9:00-11:00

9:00-11:00

52

Šillers Imants

108

 

53

Ukše Sintija

209.D.

 

 

 

9:00-11:00

54

Ūlande Ginta

303

 

9:00-10:00

 

 

55

Tomsons Vilnis

211.A.

15:10-17:10

15:00-17:00

8:30-10:30

 

56

Tretjaka Sigita

209.A

 

9:00-10:00

 

 

57

Tabunova Krista

103

 

9:00-10:00

 

 

58

Veinbergs Gints

108

 

59

Veiss Kārlis

402

 

60

Vilkāja Džesija

305

 

9:00-10:00

9:00-13:00

 

61

Zudiļina Inga

208.D.

 

 

10:00-12:00

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016