Konsultācijas (bezmaksas)
001JTLOGO  fotoTEHNfasade

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Stundu saraksts Konsultācijas
Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

22.10.2018.-02.11.2018.

 


Nr.

Pedagoga vārds, uzvārds


Telpas Nr.


pirmdiena


otrdiena


trešdiena


ceturtdiena

1

Avdotina Natālija

108

07.30.-08.30.

7.30.- 8.30.

15.10.-17.10.

2

Āboliņa Intra

215

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

3

Baltiņa Laima

303

15.10.-17.10.

4

Banka Inta

302

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

5

Baikova Irina

301

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

6

Beļajevskova Simona

204.D.

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

7

Blumbergs Māris

211.D.

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

8

Blumberga Inita

402

15.10.-17.10.

9

Blūma Daiga

108

07.30.-8.30.

10

Birnbaums Artūrs

305

15.10.-17.10.

11

Brakovska Sigita

404

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

12

Cimmere Valija

305

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

13

Cunska-Brahmane Ilga

206.D

15.10.-17.10.

14

Cekula Lililta

306

15.10.-16.10.

15.10.-17.10.

15

Devjakoviča Zigrīda

202.A.

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

16

Falaļejeva Laila

103

15.10.-16.10.

17

Dumpe Daiga

403

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

18

Dzidzēviča Tamāra

210.D.

15.10.-16.10.

19

Eglītis Valdis

406

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

20

Granskis Aivars

211.A.

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

21

Grauduša Evija

213

15.10.-17.10.

22

Grīnberga Ieva

103

15.10.-16.10.

23

Grīnvalds Jānis

210.A.

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

24

Gronska Guna

207.D.

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

25

Gode Ina

214

15.10.-17.10.

26

Grunde-Zeiferts Uldis

401

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

26

Igaune Santa

205.D

15.10.-17.10.

27

Indersons Aigars

115

15.10.-16.10.

28

Janmers Guntis

2.12.

29

Kjapsņa Terēza

210.D.

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

30

Kreija Ainārs

212.A.

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

31

Kopilovs Andrejs

211.D.

15.10.-16.10.

32

Kokorēviča Rita

202.A.

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

33

Krūmiņš Dainis

205.A.

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

34

Launaga Dace

216

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

35

Levics Arsenijs

212.A.

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

36

Lukaševiča Baiba

202

37

Millere Jolanta

301

38

Mihailova Aļona

214

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

39

Ļubinskis Kaspars

405

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

40

Miķelsone Zaiga

115

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

41

Miķelsone-Braže Santa

212

42

Moškanovs Aldis

211.A.

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

43

Peipiņa Līga

304

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

44

Pluce Ināra

115

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

45

Poriķe Judīte

401

46

Rācene Anita

103

15.10.-16.10.

47

Rudzītis Aivars

208.D.

15.10.-16.10.

48

Rudzīte Janīna

204

49

Rutkovskis Jānis

203.A

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

50

Siliņš Indulis

306

15.10.-16.10.

51

Segliņa Svetlana

lasītava

15.10.-16.10.

52

Stankevičs Jānis

Darbn.

53

Šillers Imants

108

15.10.-17.10.

54

Ūlande Ginta

304

15.10.-16.10.

55

Tomsons Vilnis

211.A.

15.10.-17.10.

56

Tretjaka Sigita

209.D

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

57

Tabunova Krista

103

15.10.-16.10.

58

Veinbergs Gints

108

15.10.-17.10.

59

Veiss Kārlis

402

15.10.-1710.

60

Vilkāja Džesija

302

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

61

Zudiļina Inga

206.D

15.10.-1710.

62

Žīgure Anna

206.D

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016