Konsultācijas (bezmaksas)
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Stundu saraksts Konsultācijas
Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

28.05.2018. - 01.06.2018.

 

 

 

Nr.

Pedagoga vārds, uzvārds

Telpas Nr.

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

1

Avdotina Natālija

108

 

7.30.-8.30.

7.30.-8.30.

15.10.-17.10.

2

Āboliņa  Intra

215

 

15.10.-17.10.

 

 

3

Asačija Olga

210.D.

15.10.-16.10.

 

15.10.-17.10.

 

4

Baltiņa Laima

303

15.10.-17.10.

 

 

 

5

Baikova Irina

301

15.10.-16.10.

 

 

 

6

Beļajevskova Simona

204.D.

 

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

7

Blumbergs Māris

211.D.

 

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

8

Blumberga Inita

402

 

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

9

Blūma Daina

108

22.05.2018.     15.10.-16.10.

10

Birnbaums Artūrs

305

15.10.-16.10.

 

 

 

12

Brakovska Sigita

404

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

 

13

Cimmere Valija

305

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

14

Cunska-Brahmane Ilga

206.D

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

15

Cekula Lilita

306

15.10.-16.10.

 

15.10.-17.10.

 

16

Devjakoviča Zigrīda

202.A.

 

 

15.10.-16.10.

 

17

Falaļejeva Laila

104

15.10.-17.10.

 

 

 

18

Dumpe Daiga

404

15.10.-17.10.

 

 

15.10.-16.10.

19

Dzidzēviča Tamāra

210.D.

 

15.10.-16.10.

 

 

20

Eglītis Valdis

406

15.10.-17.10.

 

 

 

21

Granskis Aivars

211.A.

 

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

22

Grauduša Evija

213

 

15.10.-17.10.

 

15.10.-16.10.

25

Grīnvalds Jānis

210.A.

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

 

26

Gronska Guna

207.D.

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

 

27

Gode Ina

214

 

 

15.10.-17.10.

 

28

Grunde-Zeiferts Uldis

401

15.10.-17.10.

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

29

Igaune Santa

205.D.

 

15.10.-17.10.

 

15.10.-17.10.

30

Īve-Zaķe Rita

302

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

32

Kreija Ainārs

212.A.

 

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

33

Kopilovs Andrejs

211.D.

 

15.10.-17.10.

 

 

34

Kokorēviča Rita

202.A.

Pieteikties individuāli

35

Krūmiņš Dainis

205.A.

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

 

 

36

Launaga Dace

216

 

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

37

Levics Arsenijs

203.A

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

 

 

38

Loseva Natālija

115

15.10.-17.10.

 

 

 

39

Lukaševiča Baiba

202

Pieteikties individuāli

40

Ļuļēna Eleonora

301

 

 

 

 

41

Millere Jolanta

202.A

Pieteikties individuāli

42

Mihailova Aļona

212

15.10.-17.10.

 

 

 

43

Ļubinskis Kaspars

405

 

15.10.-17.10.

 

15.10.-17.10.

44

Miķelsone Zaiga

115

 

 

 

 

45

Miķelsone-Braže Santa

212

15.10.-17.10.

 

 

 

46

Moškanovs Aldis

211.A.

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

 

48

Rudzītis Aivars

208.D.

 

 

15.10.-16.10.

 

49

Rutkovskis Jānis

203.A

15.10.-16.10.

 

 

 

50

Siliņš Indulis

212

 

15.10.-16.10.

 

 

51

Segliņa Svetlana

lasītava

Pieteikties individuāli

52

Stankevičs Jānis

Darbn.

 

 

15.10.-17.10.

 

53

Spārīte Inta

304

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

 

 

52

Šalme Elīna

401

15.10.-17610.

 

 

 

54

Šillers Imants

108

Pieteikties individuāli

55

Ukše Sintija

209.D.

Pieteikties individuāli

56

Ūlande Ginta

214

 

15.10.-16.10.

 

 

57

Tomsons Vilnis

211.A.

 

15.10.-17.10.

 

 

58

Tretjaka Sigita

209.A

15.10.-16.10.

 

 

 

59

Tabunova Krista

103

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

 

60

Veinbergs Gints

108

15.10.-16.10.

 

 

 

61

Veiss Kārlis

402

 

 

 

15.10.-17.10.

62

Vilkāja Džesija

302

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

63

Zudiļina Inga

208.D.

15.10. - 16.10.

 

 

15.10.-17.10.

Nr. Pedagoga vārds, uzvārds Telpas Nr.  pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena
1 Avdotina Natālija 108 15.10.-16.10.
2 Āboliņa  Intra  215 15.10.-17.10.
3 Asačija Olga 210.D. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
4 Baltiņa Laima 303 15.10.-17.10.
5 Baikova Irina 301 15.10.-16.10.
6 Beļajevskova Simona 204.D. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
7 Blumbergs Māris 211.D. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
8 Blumberga Inita 402 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
9 Blūma Daina 108
10 Birnbaums Artūrs 305 15.10.-16.10.
11 Buļipopa Nataļja 104 15.10.-16.10.
12 Brakovska Sigita 404 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
13 Cimmere Valija 305 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
14 Cunska-Brahmane Ilga 206.D 15.10.-17.10.
15 Cekula Lilita 306 15.10.-16.10. 15.10.-17.10.
16 Devjakoviča Zigrīda 202.A. 15.10.-17.10. 15.10.-17.10.
17 Falaļejeva Laila 104 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
18 Dumpe Daiga 404 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
19 Dzidzēviča Tamāra 210.D. 15.10.-16.10.
20 Eglītis Valdis 406 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
21 Granskis Aivars 211.A. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
22 Grauduša Evija 213 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
23 Grinberga Linda 203.A 30.01.2018., plkst. 16.10.-17.10.
24 Grīnberga Ieva 104 15.10.-17.10.
25 Grīnvalds Jānis 210.A. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
26 Gronska Guna 207.D. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
27 Gode Ina 214 15.10.-17.10.
28 Grunde-Zeiferts Uldis 401 15.10.-17.10. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
29 Igaune Santa 205.D. 15.10.-17.10.
30 Īve-Zaķe Rita 302 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
31 Janmers Guntis 2.12. 15.10.-17.10. 15.10.-17.10.
32 Kreija Ainārs 212.A. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
33 Kopilovs Andrejs 211.D. 15.10.-17.10.
34 Kokorēviča Rita 202.A. 15.10.-17.10. 15.10.-17.10.
35 Krūmiņš Dainis 205.A. 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
36 Launaga Dace 216 15.10.-16.10. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
37 Levics Arsenijs 203.A 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
38 Loseva Natālija 115 15.10.-17.10.
39 Lukaševiča Baiba 202 
40 Ļuļēna Eleonora 301 15.10.-16.10.
41 Millere Jolanta 202.A
42 Mihailova Aļona 212 15.10.-17.10.
43 Ļubinskis Kaspars 405 15.10.-17.10. 15.10.-17.10.
44 Miķelsone Zaiga 115 15.10.-17.10.
45 Miķelsone-Braže Santa 212 15.10.-17.10.
46 Moškanovs Aldis 211.A. 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
48 Rudzītis Aivars 208.D. 15.10.-16.10.
49 Rutkovskis Jānis 203.A 15.10.-16.10.
50 Siliņš Indulis 306 15.10.-16.10.
51 Segliņa Svetlana lasītava 15.10.-16.10.
52 Stankevičs Jānis Darbn. 15.10.-17.10.
53 Spārīte Inta 304 15.10.-17.10. 15.10.-16.10.
52 Šalme Elīna 401 15.10.-16.10.
54 Šillers Imants 108 15.10.-16.10.
55 Ukše Sintija 209.D. 15.10.-17.10.
56 Ūlande Ginta 303 15.10.-16.10.
57 Tomsons Vilnis 211.A. 15.10.-17.10.
58 Tretjaka Sigita 209.A 15.30.-16.30.
59 Tabunova Krista 103 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
60 Veinbergs Gints 108 15.10.-17.10.
61 Veiss Kārlis 402 15.10.-17.10.
62 Vilkāja Džesija 302 15.10.-16.10. 15.10.-16.10.
63 Zudiļina Inga 208.D. 15.10.-17.10.
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016