001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Stundu saraksts Konsultācijas
Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS
30.10.2017.-17.11.2017.

Nr.

Pedagoga vārds, uzvārds

Telpas Nr.

pirmdiena

otrdiena

trešdiena

ceturtdiena

1

Avdotina Natālija

108

 

7.30.- 8.30.

15.10.-17.10.

07.30.-8.30.

2

Āboliņa Intra

215

15.10.-16.10.

15.10.-17.10.

 

15.10.-16.10.

3

Asačija Olga

210.D.

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

 

4

Baltiņa Laima

303

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

 

5

Baikova Irina

301

15.10.-16.10.

 

 

 

6

Beļajevskova Simona

204.D.

15.10.-17.10.

 

 

15.10.-17.10.

7

Blumbergs Māris

211.D.

 

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

8

Blumberga Inita

402

 

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

9

Blūma Daina

108

14.11.2017., plkst. 15.10.-16.10.

10

Birnbaums Artūrs

305

 

 

 

15.10.-16.10.

11

Buļipopa Nataļja

104

15.10.-16.10.

 

 

15.10.-16.10.

12

Brakovska Sigita

404

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

 

13

Cimmere Valija

305

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

14

Cunska-Brahmane Ilga

206.D

 

15.10.-16.10.

 

 

15

Cekula Lilita

306

15.10.-16.10.

 

15.10.-17.10.

 

16

Devjakoviča Zigrīda

202.A.

15.10.-17.10.

 

15.10.-17.10.

 

17

Falaļejeva Laila

104

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

18

Dumpe Daiga

404

15.10.-17.10.

 

 

15.10.-16.10.

19

Dzidzēviča Tamāra

210.D.

 

15.10.-16.10.

 

 

20

Eglītis Valdis

406

 

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

22

Granskis Aivars

211.A.

 

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

23

Grauduša Evija

213

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

 

 

23

Grīnberga Ieva

213

 

 

15.10.-17.10.

 

24

Grīnvalds Jānis

210.A.

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

 

25

Gronska Guna

207.D.

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

 

26

Gode Ina

214

 

 

15.10.-17.10.

 

27

Grunde-Zeiferts Uldis

401

15.10.-17.10.

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

28

Igaune Santa

205.D.

 

 

 

15.10.-17.10.

29

Īve-Zaķe Rita

302

 

 

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

30

Janmers Guntis

2.12.

 

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

 

31

Kreija Ainārs

212.A.

 

 

 

 

32

Kopilovs Andrejs

211.D.

 

15.10.-17.10.

 

 

33

Kokorēviča Rita

202.A.

 

15.10.-17.10.

 

15.10.-17.10.

34

Krūmiņš Dainis

205.A.

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

 

 

35

Launaga Dace

216

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

 

36

Loseva Natālija

115

 

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

 

37

Lukaševiča Baiba

202

 

38

Ļuļēna Eleonora

216

 

15.10.-16.10.

 

 

39

Mihailova Aļona

214

15.10.-17.10.

 

 

 

40

Ļubinskis Kaspars

405

 

15.10.-17.10.

 

15.10.-17.10.

41

Miķelsone Zaiga

115

15.10.-17.10.

 

 

 

42

Miķelsone-Braže Santa

212

15.10.-17.10.

 

 

 

43

Moškanovs Aldis

211.A.

15.10.-17.10.

 

 

 

44

Rudzītis Aivars

208.D.

 

 

15.10.-17.10.

 

45

Siliņš Indulis

302

15.10.-17.10.

 

 

 

46

Segliņa Svetlana

lasītava

 

15.10.-16.10.

 

 

47

Stankevičs Jānis

Darbn.

 

 

15.10.-17.10.

 

48

Spārīte Inta

304

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

 

 

49

Šillers Imants

108

 

15.10.-16.10.

 

 

50

Ukše Sintija

209.D.

 

 

15.10.-17.10.

 

51

Ūlande Ginta

303

 

15.10.-16.10.

 

 

52

Tomsons Vilnis

211.A.

 

15.10.-17.10.

 

 

53

Tretjaka Sigita

209.A

 

 

15.30.-16.30.

 

54

Tabunova Krista

103

15.10.-16.10.

15.10.-16.10.

 

 

55

Veinbergs Gints

108

15.10.-17.10.

 

 

 

56

Veiss Kārlis

402

15.10.-17.10.

 

 

 

57

Vilkāja Džesija

304

 

15.10.-16.10.

 

15.10.-16.10.

58

Zudiļina Inga

208.D.

 

 

 

15.10.-16.10.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016