Diena
101. 101.a 102. 103. 104. 104.a 105. 105.a 106. 108. 109. 110.
St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Fizika I V.Cimmere  305 1;2 Demontāža un montāža (teorija) A.Kreija 212.A 1;2 Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare M.Blumbergs  211.D 1;2 Audzināšana A.Lieģeniece 112.V 1;2 Sausā apmetuma veidošana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 1;2 Sienu apšuvuma sistēmu šahtsienu konstrukciju montāža pr.d. I.Sondors 101.A 1;2 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 1;2 Matemātika Dž. Vilkāja 303 1;2 Dokumentēšana L.Falaļejeva 104 1;2 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306 1;2 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža 1.gr./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs   205.A 1;2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 1.grupa V.Egītis/ Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 2.gr. K.Veiss 406/ 402
3;4 Svešvaloda I (B2 ) 1.gr./2.gr. D.Launaga/I.Gode 301/207.D 3;4 Fizika I I.Domina 204.D 3;4 Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare M.Blumbergs  211.D 3;4 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos G.Jurēvičs 113 3;4 Sausā apmetuma veidošana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 3;4 Sienu apšuvuma sistēmu šahtsienu konstrukciju montāža pr.d. I.Sondors 101.A 3;4 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) A.Kreija 212A 3;4 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 1.gr./2.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 104/ 103 3;4 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306 3;4 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža 1.gr./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs  205.A 3;4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 2.grupa V.Egītis/ Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 1.gr. K.Veiss 406/ 402
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Sabiedrība un  cilvēka drošība (1., 2.līmenis) A.Kreija  212.A 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Gredzena 205.D 5;6 Koka izstrādājumu nemehanizēta apdare 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 5;6 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos G.Jurēvičs 113 5;6 Sausā apmetuma veidošana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 5;6 Sienu apšuvuma sistēmu šahtsienu konstrukciju montāža pr.d. I.Sondors 101.A 5;6 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 5;6 Matemātika Dž. Vilkāja 303 5;6 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 1.gr./2.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 104/ 103 5;6 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr. V.Eglītis/ Vienkāršu algoritmu izstrāde 2.gr. K.Veiss  406/402 5;6 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža 1.gr./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs  205.A 5;6 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306
7;8 Matemātika I G.Ūlande 302 7;8 Audzināšana M.Pūre  112.V 7;8 Fizika I  1.gr./2gr. I.Domina  204.D 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. S.Brakovska/D.Krone 404/ 403 7;8 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi J.Vucēns 202.A 7;8 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi I.Sondors 202.A 7;8 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 7;8 Brīva stunda 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 216 7;8 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr. V.Eglītis/ Vienkāršu algoritmu izstrāde1.gr. K.Veiss  406/ 402 7;8 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža 1.gr./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs  205.A 7;8 Sabiedrība un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) A.Kreija 212.A
OTRDIENA
1;2 Svešvaloda (B1) 1./2.gr.O.Turyeva/O.Sizoņenko 210.D/ 206.D 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Mazā/D.Krone 403/404 1;2 Sabiedrība un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis) A.Kreija 212.A 1;2 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 1./2.gr. J.Vucēns 202.A 1;2 Sausā apmetuma veidošana  R.Kokorēviča  211.A 1;2 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana R.Kokorēviča 211.A 1;2 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 1;2 Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā I.Pluce 213 1;2 Organizācijas darbības pamatprocesi 2.gr. L.Falaļejeva/Svešvaloda I (B2) 1.gr. D.Launaga 104/301 1;2 Audzināšana I.Zudiļina 204.D 1;2 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla montāža I.Gromova 203.A 1;2 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 1.gr.K.Veiss/EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 2.gr. V.Eglītis  402/406
3;4 Svešvaloda (B1) 1./2.gr.O.Turyeva/O.Sizoņenko 210.D/ 206.D 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2.gr. S.Mazā/D.Krone 403/404 3;4 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 3;4 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos 1.2.gr. G.Jurevičs/A.Aleksandrovs 113 3;4 Sausā apmetuma veidošana  R.Kokorēviča 211.A 3;4 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana R.Kokorēviča 211.A 3;4 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 3;4 Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā 1./2.gr. I.Pluce 213 3;4 Organizācijas darbības pamatprocesi 1.gr. L.Falaļejeva/Svešvaloda I (B2) 2.gr. A.Mihailova 104/214 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Gredzena 205.D 3;4 Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana I.Gromova 203.A 3;4 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 1.gr.K.Veiss/EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 2.gr. V.Eglītis 402/406
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Svešvaloda I (B2 ) 1./2.gr.D.Launaga/I.Gode 301 5;6 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 5;6 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. S.Brakovska/D.Krone 404/ 403 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 106.V 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 106.V 5;6 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 5;6 Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā 1./2.gr. I.Pluce 213 5;6 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) A.Kreija 212.A 5;6 Matemātika I E.Ērmane 212 5;6 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla montāža 1./2.gr.J.Sutens/A.Saveļjevs 205.A 5;6 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 2.gr.K.Veiss/EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 1.gr. V.Eglītis 402/406
7;8 Matemātika I G.Ūlande 302 7;8 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 7;8 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 2.gr. D.Krone 403 7;8 Audzināšana I.Pluce 213 7;8 Audzināšana I.Pluce 213 7 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 7;8 Brīva stunda 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 106.V 7;8 Sabiedrības un cilvēka drošiba (1.līmenis) A.Kreija 212.A 7;8 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla montāža 1./2.gr.J.Sutens/A.Saveļjevs 205.A 7;8 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 2.gr.K.Veiss/EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 1.gr. V.Eglītis 402/406
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
TREŠDIENA
1;2 Matemātika I G.Ūlande 302 1;2 Demontāža un montāža 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 1;2 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 1;2 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos G.Jurēvičs 113 1;2 Matemātika I D.Gaidule 204.D 1;2 Matemātika I D.Gaidule 204.D 1;2 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 1;2 Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā 1.grupa I.Pluce 213 1;2 Audzināšana T.Ceriņa 112.V 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) D.Krone 404 1;2 Sabiedrības un cilvēka drošiba (1., 2.limenis) A.Kreija 212.A 1;2 Sistēmu programmēšana M.Mateša 402
3;4 Sabiedrība un  cilvēka drošība (1., 2.līmenis) A.Kreija  212.A 3;4 Demontāža un montāža 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 3;4 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi G.Jurevičs 113 3;4 Matemātika I D.Gaidule 204.D 3;4 Matemātika I D.Gaidule 204.D 3;4 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 3;4 Matemātika Dž. Vilkāja 303 3;4 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 1.gr./2.gr. L.Falaļejeva/K.Tabunova 104/ 103 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. D.Krone/S.Mazā 404/ 403 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 106.V 3;4 Sistēmu programmēšana M.Mateša 402
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Fizika I V.Cimmere  305 5;6 Demontāža un montāža 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 5;6 Koksnes mehāniskā apstrāde 1./2.gr. M.Blumbergs/A.Kopilovs 102.D 5;6 Fizika I I.Domina  Att. 5;6 Apmešana J.Vucēns 202.A 5;6 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana R.Kokorēviča 211.A 5;6 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 5;6 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) A.Kreija 212A 5;6 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) L.Falaļejeva 104 5;6 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. D.Krone/S.Mazā 402/ 403 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I G.Alksne 207.D
7;8 Matemātika I G.Ūlande 302 7;8 Demontāža un montāža 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs 106.A 7;8 Matemātika I L.Peipiņa 304 7;8 Fizika I I.Domina  Att. 7;8 Apmešana J.Vucēns 202.A 7;8 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana pr.d. R.Kokorēviča  211.A 7 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 7;8 Matemātika Dž. Vilkāja 303 7;8 Dokumentēšana L.Falaļejeva  104 7;8 Fizika I V.Cimmere 305 7;8 Brīva stunda 7;8 Sabiedrība un cilvēka drošība (1., 2.līmenis) A.Kreija 212.A
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
CETURTDIENA
1;2 Fizika I V.Cimmere  305 1;2 Fizika I I.Domina Att. 1;2 Sabiedrība un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis) A.Kreija 212.A 1;2 Brīva stunda 1;2 Sausā apmetuma veidošana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 1;2 Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža pr.d. R.Kokorēviča 101.A 1;2 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 1;2 Matemātika Dž. Vilkāja 303 1;2 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) L.Falaļejeva 104 1;2 Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr./Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr. 405/ 406 1;2 Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. D.Launaga/ A.Mihailova  301/ 214 1;2 Sistēmu programmēšana M.Mateša 401
3;4 Audzināšana S.Beļajevskova 210.A 3;4 Fizika I I.Domina Att. 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. S.Brakovska/D.Krone 404/402 3;4 Svešvaloda  (B1 ) 1./2.gr.O.Turyeva/O.Sizoņenko 210.D/ 204.D 3;4 Sausā apmetuma veidošana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 3;4 Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža pr.d. R.Kokorēviča 101.A 3;4 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) A.Kreija 212A 3;4 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis) 1.gr./2.gr.  L.Falaļejeva/K.Tabunova 104/ 103 3;4 Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr./Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr. 405/ 406 3;4 Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. D.Launaga/ A.Mihailova  301/ 214 3;4 Sistēmu programmēšana M.Mateša  401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Matemātika I G.Ūlande 302 5;6 Fizika I I.Domina Att. 5;6 Matemātika I L.Peipiņa 304 5;6 Mērniecības darbi G.Jurevičs 113 5;6 Sausā apmetuma veidošana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 5;6 Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža pr.d. R.Kokorēviča 101.A 5;6 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Tretjaka 106.V 5;6 Svešvaloda I (B2) 1.gr./ Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ( 2.līmenis) 2.gr. D.Launaga/D.Krone 301/ 402 5;6 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr./Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr. 406/ 405 5;6 Audzināšana T.Ceriņa 112.V 5;6 Sistēmu programmēšana 1./2.gr.  M.Mateša/U.Grunde-Zeferts 401/402
7;8 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. O.Turyeva/ O.Sizoņenko 210.D/ 204.D 7;8 Fizika I I.Domina Att. 7;8 Matemātika I L.Peipiņa 304 7;8 Mērniecības darbi G.Jurevičs 113 7;8 Sausā apmetuma veidošana pr.d. R.Kokorēviča 101.A 7;8 Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža pr.d. R.Kokorēviča 101.A 7 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Tretjaka 106.V 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2.līmenis) 1.gr./Svešvaloda I (B2) 2.gr. D.Krone/A.Mihailova 402/ 214 7;8 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr./Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr. 406/ 405 7;8 7;8 Sistēmu programmēšana 1./2.gr.  M.Mateša/U.Grunde-Zeferts 401/402
PIEKTDIENA
1;2 Demontāža un montāža1.gr./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs  106.A 1;2 EKSĀMENS Atslēdznieku darbi V.Tomsons  210.A 1;2 Audzināšana S.Mazā 403 1;2 Mērniecības darbi 1./2.gr.  G.Jurevičs/A.Aleksandrovs 113 1;2 Brīva stunda 1;2 Svešvaloda I (B2) A.Mihailova 214 1;2 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 1;2 Matemātika Dž. Vilkāja 303 1;2 Dokumentēšana 1./2.grupa Kr.Tabunova UZŅ. 1;2 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306 1;2 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla montāža I.Gromova 203.A 1;2 Sistēmu programmēšana M.Mateša  402
3;4 Demontāža un montāža1.gr./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs  106.A 3;4 EKSĀMENS Atslēdznieku darbi 1./2.gr. A.Deiko/A.Moškanovs  210.A 3;4 Matemātika I L.Peipiņa 304 3;4 Mērniecības darbi 1./2.gr.  G.Jurevičs/A.Aleksandrovs 113 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 206.D 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 206.D 3;4 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (1.līmenis) A.Kreija 212A 3;4 Dokumentēšana 1./2.grupa Kr.Tabunova UZŅ. 3;4 Dabaszinības (ķīmija) 1.gr./2.gr. L.Cekula 306 3;4 Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla montāža I.Gromova 203.A 3;4 Sistēmu programmēšana M.Mateša  402
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Svešvaloda I (B2 ) 1./2.gr.D.Launaga/I.Gode 301/ 215 5;6 Matemātika I Dž.Vilkāja 304 5;6 Matemātika I L.Peipiņa 304 5;6 Fizika I I.Domina  Att. 5;6 Matemātika I D.Gaidule 302 5;6 Matemātika I D.Gaidule 302 5;6 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Tretjaka 106.V 5;6 Dokumentēšana 1./2.grupa Kr.Tabunova UZŅ. 5;6 Sabiedrības un cilvēka drošiba (1.līmenis) A.Kreija 212.A 5;6 Sanitārtehnisko iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana I.Gromova 203.A 5;6 Audzināšana I.Zudiļina 204.D
7;8 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Gredzena 205.D 7;8 7;8 Fizika I I.Domina  Att. 7;8 7;8 7 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā S.Miķelsone-Braže UZŅ. 7;8 Sports N.Avdotina Sporta zāle 7;8 Dokumentēšana 1./2.grupa Kr.Tabunova UZŅ. 7;8 7;8 7;8