Diena
201. 202. no 27.05. -21.06. uzņ. 203. 204. 205. 205.A 206. 208. 209. 210.
St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Klientu menedžments pr.d. V.Tomsons 210.A 1;2 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) A/V I.Gode 207.D 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 1;2 Tapešu līmēšana (teorija) J.Vucēns 202.A 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena  205.D 1;2 Dabaszinības pr.d. I.Domina 204.D 1;2 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis) G.Alksne Eksk. 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 216 1;2 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 1;2 Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/ 214
3;4 Klientu menedžments pr.d. V.Tomsons 210.A 3;4 Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana A.Kopilovs 211.D 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 3;4 Tapešu līmēšana (teorija) J.Vucēns 202.A 3;4 Matemātika Dž.Vilkāja 303 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 3;4 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis) G.Alksne Eksk. 3;4 Sports G.Veinbergs Sporta zāle 3;4 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 216
5 Svešvaloda I (B2) D.Launaga 301 5 Matemātika I G.Ūlande  302 5 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 5 Sociālās zinības un vēsture S.Beļajevskova  210.A 5 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis) A/V A.Mihailova  214 5 Profesionālā saziņa svešvalodās pr.d. I.Gode 207.D 5 Korporatīvā komunikācija 1./2.gr. M.Pūre Eksk. 5 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) L/V S.Igaune 216 5 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 5 Svešvaloda (B1) 1.gr./Svešvaloda (B1) 2.gr. O.Turyeva/O.Sizeņenko 210.D/209.D
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Svešvaloda I (B2) D.Launaga 301 6 Matemātika I G.Ūlande  302 6 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 6 Sociālās zinības un vēsture S.Beļajevskova  210.A 6 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis) A/V A.Mihailova  214 6 Profesionālā saziņa svešvalodās pr.d. I.Gode 207.D 6 Korporatīvā komunikācija 1./2.gr. M.Pūre Eksk. 6 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) L/V S.Igaune 216 6 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 6 Svešvaloda (B1) 1.gr./Svešvaloda (B1) 2.gr. O.Turyeva/O.Sizeņenko 210.D/209.D
7;8 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 7;8 Brīva stunda 7;8 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 7;8 Sociālās zinības un vēsture S.Beļajevskova  210.A 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena  205.D 7;8 Profesionālā saziņa svešvalodās pr.d. I.Gode 207.D 7;8 Korporatīvā komunikācija 1./2.gr. M.Pūre Eksk. 7;8 Svešvaloda I (B2) 1.gr./Svešvaloda I (B2) 2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/214 7;8 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 7;8 Brīva stunda
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
OTRDIENA
1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Gredzena 205.D 1;2 Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana PR.D.A.Kopilovs 102.D 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 1;2 Sociālās zinības un vēsture S.Beļajevskova  204.D 1;2 Svešvaloda (B1) 1./2.gr. T.Dzidzēviča 216 1;2 Brīva stunda 1;2 EKSĀMENS Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana E.Preimane 116.V 1;2 Audzināšana T.Ceriņa 112.V 1;2 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 106.V
3;4 Svešvaloda I (B2) D.Launaga 301 3;4 Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu izgatavošana PR.D.A.Kopilovs  102.D 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 3;4 Ēku fasāžu siltināšana J.Vucēns 202.A 3;4 Svešvaloda (B1) 1./2.gr. T.Dzidzēviča 216 3;4 Dabaszinības pr.d. I.Domina Att. 3;4 EKSĀMENS Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana E.Preimane 116.V 3;4 Datortehnikas komplektēšana un montāža K.Ļubinskis 405 3;4 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 3;4 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) S.Igaune 106.V
5 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306 5 Matemātika I G.Ūlande  302 5 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 5 Ēku fasāžu siltināšana J.Vucēns 202.A 5 Svešvaloda (B1) 1.gr. T.Dzidzēviča 216 5 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 5 EKSĀMENS Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana E.Preimane 116.V 5 Datortehnikas komplektēšana un montāža 1./2.gr. K.Ļubinskis 405 5 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 5 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/ 214
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Dabaszinības (ķīmija) L.Cekula 306 6 Matemātika I G.Ūlande  302 6 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 6 Ēku fasāžu siltināšana J.Vucēns 202.A 6 Svešvaloda (B1) 1.gr. T.Dzidzēviča 216 6 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 6 EKSĀMENS Produkta uzskaites un finanšu dokumentēšana E.Preimane 28.05 mainas uz korp.komunikāciju 116.V 6 Datortehnikas komplektēšana un montāža 1./2.gr. K.Ļubinskis 405 6 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 6 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/ 214
7;8 Dabaszinības (ķīmija) Pr.D. L.Cekula 306 7;8 Audzināšana T.Ceriņa 112V 7 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 7;8 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/ 214 7;8 Sports N.Avdotina sporta zāle 7;8 Viesu pasūtījumu izpilde E.Preimane 116.V 7;8 Brīva stunda 7;8 Datortehnikas komplektēšana un montāža 1./2.gr. K.Ļubinskis 405 7 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 7;8 28.05. sports K.Osipenko sporta zāle
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
TREŠDIENA
1;2 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 1;2 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) L/V I.Gredzena 205.D 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 1;2 Svešvaloda I (B2) 1./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/ 214 1;2 Sports N.Avdotina Sporta zāle 1;2 Brīva stunda 1;2 Brīva stunda 1;2 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) L/V S.Igaune 106.V 1;2 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 1;2 Brīva stunda
3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Gredzena 205.D 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) A/V I.Gode 210.D 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 3;4 Ēku fasāžu siltināšana J.Vucēns 202.A 3;4 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis) A/V A.Mihailova  214 3;4 Viesu pasūtījumu izpilde E.Preimane 116.V 3;4 Korporatīvā komunikācija 1./2.gr. M.Pūre 405 3;4 Sports G.Veinbergs Sporta zāle 3;4 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 3;4 Svešvaloda I (B2) 1.gr. D.Launaga 2.gr. Brīva stunda 301
5 Klientu menedžments pr.d. V.Tomsons 210.A 5 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) L/V I.Gredzena 205.D 5 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 5 Sociālās zinības un vēsture S.Beļajevskova  204.D 5 Sports N.Avdotina Sporta zāle 5 Viesu pasūtījumu izpilde E.Preimane 116.V 5 Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/ 214 5 Sports G.Veinbergs Sporta zāle 5 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 5 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 106.V
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Klientu menedžments pr.d. V.Tomsons 210.A 6 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) L/V I.Gredzena 205.D 6 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 6 Sociālās zinības un vēsture S.Beļajevskova  204.D 6 Sports N.Avdotina Sporta zāle 6 Viesu pasūtījumu izpilde E.Preimane 116.V 6 Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/ 214 6 Sports G.Veinbergs Sporta zāle 6 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 106.V
7;8 Klientu menedžments pr.d. V.Tomsons 210.A 7;8 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) A/V I.Gode 210.D 7;8 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 7;8 Iniciatīvā un uzņēmējdarbība (1., 2. līmenis) L.Bergmane 208.D 7;8 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 7;8 7;8 7 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 7;8 Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. D.Launaga/ A.Mihailova 301/ 214
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
CETURTDIENA
1;2 Automobiļu tehniskā apkope un remonts pr.d. A.Moškanovs 106.A 1;2 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) L/V I.Gredzena 205.D 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 1;2 Tapešu līmēšana J.Vucēns 202.A 1;2 Iniciātīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis) L.Bergmane 208.D 1;2 Audzināšana E.Preimane 116.V 1;2 Brīva stunda 1;2 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. O.Turyeva/ O.Sizoņenko 210.D/ 204.D 1;2 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 1;2 Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2. līmenis) L/V S.Igaune 211.D
3;4 Automobiļu tehniskā apkope un remonts pr.d. A.Moškanovs 106.A 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) L/V I.Gredzena 205.D 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 3;4 Tapešu līmēšana J.Vucēns 202.A 3;4 Iniciātīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis) L.Bergmane 208.D 3;4 Viesu pasūtījumu izpilde E.Preimane 116.V 3;4 Audzināšana G.Alksne 207.D 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 211.D 3;4 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 3;4 Sports K.Osipenko sporta zāle
5 Automobiļu tehniskā apkope un remonts pr.d. A.Moškanovs 106.A 5 Prakses dokumentu noformēšana M.Blumbergs 5 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 5 Ēku fasāžu siltināšana J.Vucēns 202.A 5 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 5 Viesu pasūtījumu izpilde E.Preimane 116.V 5 Dabaszinības A.Lapinskis 306 5 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 5 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 5 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 211.D
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Automobiļu tehniskā apkope un remonts pr.d. A.Moškanovs 106.A 6 Prakses dokumentu noformēšana M.Blumbergs 6 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 6 Ēku fasāžu siltināšana J.Vucēns 202.A 6 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 6 Viesu pasūtījumu izpilde E.Preimane 116.V 6 Dabaszinības A.Lapinskis 306 6 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 6 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 211.D
7;8 Automobiļu tehniskā apkope un remonts pr.d. A.Moškanovs 106.A 7;8 Prakses dokumentu noformēšana M.Blumbergs 7 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 7;8 7;8 Matemātika Dž.Vilkāja 303 7;8 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 7;8 Dabaszinības A.Lapinskis 306 7;8 Fizika I V.Cimmere 305 7 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 7;8 Sports K.Osipenko sporta zāle
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
PIEKTDIENA
1;2 Autoatslēdznieka prakse A.Granskis 106.A 1;2 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) A/V I.Gode 215 1;2 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 1;2 Audzināšana S.Tretjaka 106.V 1;2 Audzināšana I.Pluce 213 1;2 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 1;2 Svešvaloda (B1) O.Turyeva 210.D 1;2 Brīva stunda 1;2 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 1;2 Sports K.Osipenko sporta zāle
3;4 Autoatslēdznieka prakse A.Granskis 106.A 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,2.līmenis) A/V I.Gode 215 3;4 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 3;4 Ēku fasāžu siltināšana J.Vucēns 202.A 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 3;4 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 3;4 Svešvaloda (B1) O.Turyeva 210.D 3;4 Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. D.Launaga/A.Mihailova 301/ 214 3;4 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 3;4 Sports K.Osipenko sporta zāle
5 Autoatslēdznieka prakse A.Granskis 106.A 5 Prakses dokumentu noformēšana M.Blumbergs 5 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 5 Svešvaloda (B1) O.Turyeva 210.D 5 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 5 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 5 Sports N.Avdotina sporta zāle 5 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 206.D 5 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 5 Audzināšana M.Pūre 112.V
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6 Autoatslēdznieka prakse A.Granskis 106.A 6 Prakses dokumentu noformēšana M.Blumbergs 6 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 6 Svešvaloda (B1) O.Turyeva 210.D 6 Latviešu valoda I un literatūra I I.Gredzena 205.D 6 Viesu pasūtījumu izpilde pr.d. E.Preimane 116.V 6 Sports N.Avdotina sporta zāle 6 Latviešu valoda I un Literatūra I S.Igaune 206.D 6 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 6 Audzināšana M.Pūre 112.V
7;8 Audzināšana M.Pūre 112.V 7;8 7 Mērniecības priekšizpētes darbi PR.D. UZŅ. 7;8 7;8 7;8 7;8 7;8 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 7 Inženiersistēmu būvtehniķa prakse T.Ceriņa UZŅ. 7;8