Diena
301. 302. 303. 304. 305. 305.a 306. 308. 309. 310.
St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr. St. Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Latviešu valoda I un literatūra I S.Tretjaka 106.V 1;2 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane  208.D 1;2 Mērniecības darbi G. Jurēvičs 113 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I I. Cunska-Brahmane 206.D 1;2 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa 215 1;2 Uzskaites un atskaites dokumentācija Pr.D. I.Pluce 213 1;2 Klientu apkalpošana teorija K.Tabunova  103 1;2 Svešvaloda (B1) 1.gr./Svešvaloda (B1) 2.gr. O.Turyeva/O.Sizoņenko 210.D/209.D 1;2 Matemātika I G.Ūlande 302 1;2 Matemātika L.Peipiņa  304
3;4 Matemātika I G. Ūlande  302 3;4 Matemātika I L. Peipiņa  304 3;4 Konsultācija Latviešu valoda I un literatūra I  S.Tretjaka 106.V 3;4 Dekoratīvo dizaina akustisko sistēmu montāža (teorija) J.Vucēns 202.A 3;4 Konsultācija Latviešu valoda I un literatūra I  I. Cunska-Brahmane 206.D 3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis) A/V I.Āboliņa 215 3;4 Sports N. Avdotina Sporta zāle  3;4 Fizika I V.Cimmre 305 3;4 Svešvaloda (B1) 1.gr./Svešvaloda (B1) 2.gr. O.Turyeva/O.Sizoņenko 210.D/209.D
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums   Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Fizika I V. Cimmere 305 5;6 Sports G. Veinbergs Sporta zāle  5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D 5;6  Konsultācija Latviešu valoda I un literatūra I I. Cunska-Brahmane 206.D 5;6 Sports N.Avdotina  Sporta zāle 5;6 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 5;6 Svešvaloda I (B2) 1.gr. un 2.gr. Konsultācija M.Petruks 215 5;6 Matemātika I L.Peipiņa  304 5;6 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana J.Sutens 205.A 5;6 Dabaszinības I.Domina 204.D
7;8 Latviešu valoda I un literatūra I Konsultācija S.Tretjaka 106.V 7;8 Matemātika I  L.Peipiņa  304 7;8 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde G. Jurēvičs 113 7;8 7;8 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis) L.Bergmane 208.D 7;8 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane  206.D 7;8 Fizika I  V.Cimmere  305 7;8 Konsultācija Svešvaloda I(B2) 1./2.gr. M.Petruks 215 7;8 Sports N. Avdotina Sporta zāle
OTRDIENA
1;2 Matemātika I G. Ūlande  302 1;2 Matemātika I  L.Peipiņa  304 1;2 Mērniecības darbi G. Jurēvičs 113 1;2 Matemātika I Dž.Vilkāja 303 1;2 Konferenču un semināru apkalpošana Pr.d. S.Miķelsone-Braže 212 1;2 Brīva stunda 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane  206.D 1;2 Konsultācija Svešvaloda I(B2) 1./2.gr. M.Petruks 215 1;2 Brīva stunda 1;2 Programmēšanas tehnoloģijas U.Grunde-Zeiferts 401
3;4 Virsbūves remonta pamati 1./2.gr. A.Granskis/A.Moškanovs 106.A 3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane  208.D 3;4 KONSULTĀCIJA Matemātika I  L.Peipiņa  304 3;4 Matemātika I Dž.Vilkāja  303 3;4 Konferenču un semināru apkalpošana Pr.d. S.Miķelsone-Braže 212 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) A.Kreija 212.A 3;4 Konsultācija Svešvaloda I (B2) 1./2.gr.  M.Petruks  215 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane 206.D 3;4 Matemātika I G.Ūlande  302 3;4 Programmēšanas tehnoloģijas U.Grunde-Zeiferts 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Virsbūves remonta pamati 1./2.gr. A.Granskis/A.Moškanovs 106.A 5;6 Svešvaloda (B1) O.Turyeva 210.D 5;6 Mērniecības darbi Pr.D. G. Jurēvičs 113 5;6 Tapešu limēšana Pr.d. R.Kokorēviča 101.A 5;6 Konsultācija Svešvaloda I (B2) 1.gr. un 2.gr.  M.Petruks  215 5;6 Sports N.Avdotina sporta zāle 5;6 Klientu apkalpošana K.Tabunova 103 5;6 Matemātika I L.Peipiņa  304 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane  206.D 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D
7;8 Virsbūves remonta pamati 1./2.gr. A.Granskis/A.Moškanovs 106.A 7;8 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane  208.D 7;8 Mērniecības darbi Pr.D. G. Jurēvičs 113 7;8 Tapešu limēšana Pr.d. R.Kokorēviča 101.A 7;8 3.svešvaloda (B1) O.Sizoņenko 207.D 7;8 Konsultācija Svešvaloda I (B2) 1./2.gr.  M.Petruks  215 7;8 Klientu apkalpošana K.Tabunova 103 7;8 Brīva stunda 7;8 KONSULTĀCIJA Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane  206.D 7;8 Matemātika I L.Peipiņa  304
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
TREŠDIENA
1;2 Konsultācija Svešvaloda I (B2) 1.gr. un 2.gr.  M.Petruks  215 1;2 Fizika I V.Cimmere 305 1;2 KONSULTĀCIJA Matemātika I  L.Peipiņa 304 1;2 KONSULTĀCIJA Svešvaloda I (B2) I.Gode 210.D 1;2 Audzināšana E.Preimane 116.V 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I G.Alksne 207.D 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane 206.D 1;2 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D 1;2 Brīva stunda 1;2 Brīva stunda
3;4 Konsultācija Svešvaloda I (B2) 1.gr. un 2.gr.  M.Petruks  215 3;4 Fizika I V.Cimmere 305 3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D 3;4 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.līmenis) G.Alksne 207.D 3;4 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 3;4 Sports N.Avdotina sporta zāle 3;4 Dabaszinības B.Lukaševiča 306 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane 206.D 3;4 Matemātika I G.Ūlande  302 3;4 Matemātika I L.Peipiņa  304
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Matemātika I G. Ūlande  302 5;6 KONSULTĀCIJA Svešvaloda I (B2) I.Gode 210.D 5;6 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde G. Jurēvičs 113 5;6 Matemātika I Dž.Vilkāja  303 5;6 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā I.Pluce 213 5;6 Dabaszinības I.Domina Att. 5;6 Klientu apkalpošana K.Tabunova 103 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D 5;6 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs 205.A 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane  206.D
7;8 Sports G.Veinbergs sporta zāle 7;8 Ķīmija I L.Cekula 306 7;8 Mērniecības darbi G. Jurēvičs 113 7;8 Audzināšana E.Preimane 116.V 7;8 Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā PR.D. I.Pluce 213 7;8 Dabaszinības I.Domina Att. 7;8 Audzināšana K.Tabunova 103 7;8 Matemātika I L.Peipiņa  304 7;8 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs 205.A 7;8 KONSULTĀCIJA Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane  206.D
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Siltumsūkņu sistēmu izveidošana 1./2.gr. J.Sutens/A.Saveļjevs 205.A 9;10
CETURTDIENA
1;2 Audzināšana S.Tretjaka 106.V 1;2 Ķīmija I L.Cekula 306 1;2 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde PR.D. G. Jurēvičs 113 1;2 Sports K.Osipenko sporta zāle 1;2 Konferenču un semināru apkalpošana Pr.d. S.Miķelsone-Braže 212 1;2 Konsultācija Latviešu valoda I un literatūra I G.Alksne 207.D 1;2 Klientu apkalpošana K.Tabunova 103 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I I.Cunska- Brahmane  206.D 1;2 Matemātika I G.Ūlande  302 1;2 Matemātika I L.Peipiņa  304
3;4 Matemātika I G. Ūlande  302 3;4 Ķīmija I L.Cekula 306 3;4 Mērījumu datu apkopošana un apstrāde PR.D. G. Jurēvičs 113 3;4 Matemātika I Dž.Vilkāja  303 3;4 Konferenču un semināru apkalpošana Pr.d. S.Miķelsone-Braže 212 3;4 Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde I.Pluce 213 3;4 Sports N.Avdotina sporta zāle 3;4 Fizika I 1.gr./2.gr. V.Cimmere 305 3;4 Sports K.Osipenko sporta zāle 3;4 Matemātika I L.Peipiņa  304
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Automobiļu elektroiekārtu remonts 1./2.gr.A.Kreija 212.A 5;6 Fizika I V.Cimmere 305 5;6 Kamerālo darbu veikšana A.Aleksandrovs 113 5;6 Ēku fasāžu siltināšana PR.D. I.Sondors 101.A 5;6 Brīva stunda 5;6 Uzskaites un atskaites dokumentācija Pr.D. I.Pluce 213 5;6 Sports N.Avdotina sporta zāle 5;6 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. O.Turyeva/ O.Sizoņenko 210.D/ 204.D 5;6 Audzināšana K.Osipenko 112.V 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D
7;8 Automobiļu elektroiekārtu remonts 1./2.gr.A.Kreija 212.A 7;8 Audzināšana I.Cunska-Brahmane 206.D 7;8 Kamerālo darbu veikšana A.Aleksandrovs 113 7;8 Ēku fasāžu siltināšana PR.D. I.Sondors 101.A 7;8 7;8 7;8 Dabaszinības B.Lukaševiča 306 7;8 7;8 7;8 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D
PIEKTDIENA
1;2 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) A.Kreija 212.A 1;2 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane  208.D 1;2 Gatavošanās CE 1;2 Tapešu limēšana Pr.d. R.Kokorēviča 101.A 1;2 Gatavošanās CE 1;2 Audzināšana Z.Miķelsone 115 1;2 Dabaszinības B.Lukaševiča 305 1;2 Matemātika I L.Peipiņa  304 1;2 Gatavošanās CE 1;2 Audzināšana M.Pūre 112.V
3;4 Sports G.Veinbergs sporta zāle 3;4 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane  208.D 3;4 Gatavošanās CE 3;4 Tapešu limēšana Pr.d. R.Kokorēviča 101.A 3;4 Gatavošanās CE 3;4 Sports N.Avdotina sporta zāle 3;4 Dabaszinības B.Lukaševiča 305 3;4 Audzināšana K.Ļubinskis 405 3;4 Gatavošanās CE 3;4 Programmēšanas tehnoloģijas U.Grunde-Zeiferts 401
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Sports G.Veinbergs sporta zāle 5;6 Gatavošanās CE 5;6 Gatavošanās CE 5;6 Tapešu limēšana Pr.d. R.Kokorēviča 101.A 5;6 Gatavošanās CE 5;6 Gatavošanās CE 5;6 Gatavošanās CE 5;6 Gatavošanās CE 5;6 Gatavošanās CE 5;6 Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) L. Bergmane 208.D
7;8 Brīva stunda 7;8 Gatavošanās CE 7;8 Gatavošanās CE 7;8 Tapešu limēšana Pr.d. R.Kokorēviča 101.A 7;8 Gatavošanās CE 7;8 Gatavošanās CE 7;8 Gatavošanās CE 7;8 Gatavošanās CE 7;8 Gatavošanās CE 7;8