VALSTS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBAS GRAFIKS 2023. / 2024. mācību gads
Grupas Nr.
Pasniedzējs
Izgl.sk.
stundu skaits
Telpas Nr.
FEBRUĀRIS MARTS APRĪLIS MAIJS
201. Sandis Konovs/no marta I.Staltmane 24 64 105/ 117 05.02. 04.03. 08.04. 13.05.
202. Edgars Lulbergs 20 64 105/ 117 06.02. 05.03. 02.04. P
203. Sandis Konovs/no marta M. Buls 22 64 105/ 117 07.02. 06.03. 03.04. P P P P
204. Laura Koteļeņeca/
Normunds Burmistrovs 
26 64 105/ 117 01.02. 07.03. 04.04.
205. No marta A. Stonis /
Angelika Šedlere 
24 64 105/ 117 14.02. 13.03. 10.04. 08.05.
205.a No marta A. Stonis 18 64 105/ 117 13.02. 12.03. 09.04. 07.05.
206. No marta A. Trušelis
Emīls Klāsups 
25 64 105/ 117 P P P 22.02. 14.03. 11.04. 09.05.
208. Sindija Eiduka-
Edgars Lulbergs
25 64 105/ 117 19.02.
22.02.
P P P P P 29.04. 27.05. uz 22.02. papildināts
209. no marta I.Staltmane - 
Sindija Eiduka
27 64 105/ 117 20.02. 19.03. 16.04. P P P P P P
210. Matīss Buls/ no marta A.Stonis 29 64 116/ 105 P 21.02. 20.03. 17.04. 15.05.
301. Matīss Buls/ Sandis Konovs 25 72 105/ 117 12.02. 11.03. 15.04. 20.05.
302. Matīss Buls 15 72 105/ 117 08.02. 27.02. 26.03. 23.04.
303. Sandis Konovs/ Diāna Eglīte 24 72 105/ 117 15.02. uz 14.dec. neder uz 12,12. 21.03. 18.04. 16.05.
304. Matīss Buls 17 72 105/ 117 26.02. 18.03. 22.04.
305. Sandis Konovs 18 72 105/ 117 P 29.02. 28.03. 25.04. 23.05.
305.a Matīss Buls 15 72 105/ 117 P P P P 29.02. 20.03. 25.03. 24.04. 14.05. 28.05. (ielikts, jo pietrūka) UZ 20.03.
306. Diāna Eglīte/
Emīls Klāsups 
24 72 105/ 117 05.02. 27.03. 30.04. 21.05.
308. Diāna Eglīte/No marta A.Trušelis 28 72 105/ 117 19.02. 28.02.
04.03. 09.04. 28.05. uz 19.02.
309. Diāna Eglīte/Edgars Lulbergs 26 72 105/ 117 07.02. 21.02. (nenotika un nevajadzēja) 21.03 26.03. 23.04. 29.05. uz 21.03.
310. Edgars Lulbergs / Diāna Eglīte 27 72 105/ 117 P P P P  11.03. 18.03. 22.04. 30.05. uz 11.03.
Sagatavoja: Grantiņa
Sandis Konovs
Agita Zdanovska
Edgars Lulbergs
Laura Koteļeņeca/ Ivars Lavrinovičs (nebūs) vietā Normunds Burmistrvos
Laura Koteļeņeca/ Ivars Lavrinovičs (nebūs) vietā Normunds Burmistrvos
Eva Plaude/ Aija Rusiņa (nebūs), Igors Siliņš (nebūs),  vietā Emīls Klāsups
Eva Plaude/ Igors Siliņš (nebūs), vietā Sindija Eiduka
28.05. (ielikts, jo pietrūka)
Diāna Eglīte/ Rolands Rudzis (nebūs),  vietā Emīls Klāsups
Edgars Lulbergs / vakance vieta Agita Zdnovska