001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Uzņēmējiem
Uzņēmējiem

Cien. Uzņēmēji!

Jelgavas Tehnikums piedāvā sadarbību praktisko mācību un kvalifikācijas prakses īstenošanai Jūsu uzņēmumā

2016./2017. mācību gadā
Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakses īstenošanai uzņēmumos :

2.kurss

Grupas Nr.

Programmas  nosaukums

Kvalifikācija

Laika posms
( no – līdz)

Izgl. skaits

Kopējais stundu skaits

201.

Autotransports

Automehāniķis

05.09.16.-14.10.16.

23

216

201.A.

Autotransports

Automehāniķis

29.05.17.-22.06.17.

18

216

202.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

31.10.16. -11.11.16

11

267

204.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

05.09.16.-11.11.16.

13

360

205.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

14.11.16.-21.12.16.

28

195

206.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

31.10.16.-21.12.16.

28

281

209.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

31.10.16.-21.12.16.

13

267

3.kurss

304.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

05.09.16.-17.11.16.

13

389

305.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

05.09.16.-17.11.16.

31

389

306.

Administratīvie un sekretāru pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

05.09.16.-25.11.16.

23

425

309.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

05.09.16.-17.11.16.

6

389

310.

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

05.09.16.-23.09.16.

16

108

4.kurss – KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE

401.

Autotransports

Automehāniķis

19.12.16.- 22.06.17.

15

960

402.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

19.12.16.- 22.06.17

14

960

404.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

05.09.16.-21.12.16.

13

960

405.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

19.12.16.- 22.06.17

24

960

406.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

19.12.16.- 22.06.17

26

960

408.

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

19.12.16.- 22.06.17

25

960

409.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

05.09.16.- 21.12.16.

13

960

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016