IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS TEHNIKUMĀ
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Uzņemšana Kārtība
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS TEHNIKUMĀ

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA 
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2017./2018. mācību gadā

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

50

2

P-6899

AP 2459

33 543 04 1

Koka izstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-6911

AP 2461

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

25

1

P-6913

AP 2460

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

25

1

P-6925

AP 1752

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P-6889

AP 2585

33 481 03 1

 

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-9614
AP 3209-1

 

33 481 01 1

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-6893

AP 2463

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-6920

AP 2680

33 811 04 1

Restorāna pakalpojumi

Restorānu pakalpojumu speciālists

L

9

4

25

1

Tiks akreditēta 2017. gada novembrī

32a 525 01 1

Autotransports*

Autoatslēdznieks

L

9, 12

1

16

1

P-6904

AP 2460

 

 

 

* grupa ESF projekta ietvaros

 

2. Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2017. gada 9. jūnija līdz 2017. gada 18. augustam.

3. Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2017. gada 10. jūlijā un 18. augustā.

4. Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2017./2018.mācību gadam:

4.1. I kārta 2017. gada 11. jūlijā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv;

4.2. II kārta 2017. gada 21. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

Tālr./fakss: 63025605

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv, sekretare_jt@inbox.lv

 

 

 

35b 525 01 1

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016