jt baner top uzn-2023


JELGAVAS TEHNIKUMA bibliotēka

Pirmdien, Otrdien, Trešdien, Ceturtdien no pl. 10.00- 18.00.

3td e-Grāmatu bibliotēka

Esiet laipni gaidīti Jelgavas tehnikuma bibliotēkā!
Jelgavas Tehnikuma bibliotēka ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, tā palīdz realizēt izglītības mērķus atbilstoši izglītības standartam un mācību priekšmetu programmām.

bibl1

bibl2

bibl3

Bibliotēkas uzdevumi:

  • nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem;
  • iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar „Bibliotēkas lietošanas kārtību”;
  • nodrošināt nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu sistemātisku komplektēšanu;
  • radīt iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot informācijas gūšanai pieejamās tehnoloģijas, kas nepieciešamas mācību procesam;
  • nodrošināt savu krājumu, datu un informācijas sistēmu pieejamību bibliotēkas lietotājam.

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena

800 – 20 00

Otrdiena

800 – 20 00

Trešdiena

800 – 20 00

Ceturtdiena

800 – 20 00

Piektdiena

800 – 14 00

Bibliotēkas pakalpojumi:

  • literatūras izsniegšana uz mājam, izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana;
  • metodiskās literatūras izmantošana lasītavā un izsniegšana līdzņemšanai;
  • konsultācija elektroniskās informācijas meklēšanā;
  • iespēja atlasīt informāciju interneta vidē;
  • iespēja izmantot Jelgavas Zinātniskas bibliotēkas elektronisko kopkatalogu.

Maksas pakalpojumi:

Iesiešana ar plastmasas spirāli


Iesiešana ar metāla spirāli

1-60 lapas A4
1-120 lapas A4
1-240 lapas A4
1-60 lapas A4
1-120 lapas A4
1-240 lapas A4

1,28 euro
1,57 euro
2,13 euro
1,57 euro
3,27 euro
4,98 euro

Kontaktinformācija: E-pasts- biblioteka@jelgavastehnikums.lv

WWW adrese - Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs

Jelgavas tehnikuma bibliotēkas elektroniskais katalogs

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,Jelgava,LV-3001

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022