001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Informācja par nomas atvieglojumiem

Informācija par nomnieku atbrīvošanu no nomas maksas vai tās samazināšanas


Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas var atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem).

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību" nosaka kārtību, kādā publiskas personas var piemērot nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu no nomas maksas komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, kuru ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību. Komersanti, kuriem piešķirts atbalsts:

  1. Pilnsabiedrība “ROSI 9” (reģ. Nr. 43603067946);
  2. SIA “Coffee Grand” (reģ. Nr. 43603028101).
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020