001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Kļūda
  • [sigplus] Critical error: Image gallery folder jav/fotogalerija/2021-2022/LSS_210 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Mācību ekskursija

[sigplus] Critical error: Image gallery folder jav/fotogalerija/2021-2022/LSS_210 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

{gallery width=500 height=400; crop=1 alignment=center slider=boxplus.transition animation=3000}jav/fotogalerija/2021-2022/LSS_210{/gallery}

Mācību ekskursijā devās 410. grupas izglītojamie ar audzinātāju Jolantu Milleri un skolotāju Aļonu Mihailovu.
Mācību ekskursijas datums 07.10.2021.
Maršruts - Jelgavas Tehnikums – Līgatnes Padomju slepenais bunkurs – Līgatnes dabas taka - Jelgavas Tehnikums

Ekskursijas mērķis - Iepazīties ar Padomju Komunistiskās partijas slepeno slēptuvi, kas bija 1982.gada viena no stratēģiski svarīgākajām vietām Padomju Latvijā kodolkara situācijas gadījumā, kā arī veicināt grupas saliedētību.
Ekskursijas laikā izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar unikālo bunkura aprīkojumu, kas ietver:  autonomu elektrostaciju ar dīzeļģeneratoriem un degvielas noliktavu; kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm; ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtas, kas darbojas pēc zemūdenes principa; telekomunikāciju bloku, kas nodrošina tiešos sakarus ar Maskavu – Kremli un autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem dienestiem valstī; Marksa, Ļeņina, Brežņeva un citu padomju laika politiķu sarakstītas grāmatas; unikālu karti ar vēsturiskiem kolhozu nosaukumiem; PSKP XXII Kongresa materiālus; ēdnīcu ar tipisku padomju laiku ēdienkarti; dažādu padomju laika atribūtiku, sadzīves lietas.
Visi ekskursijas dalībnieki bija apmierināti un gandarīti par gūtajiem iespaidiem! Visi ļoti atzinīgi novērtēja viņiem sniegto iespēju iepazīties ar Padomju laika specifiku un Padomju slepenā bunkura autentiskumu.
Paldies Latvijas Skolas somai par sniegto iespēju!

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020