jt banner  top


Noteikumi

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Jelgavas Tehnikuma mācību procesa organizēšanas noteikumi, “Par mācību procesa īstenošanas nodrošināšanu attālināti”, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID – 19 no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim

pdf tr

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS DARBS JELGAVAS TEHNIKUMĀ, IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS COVID – 19 LAIKĀ  (15.09.2021.)

pdf tr

Par mācību procesa organizēšanu Jelgavas Tehnikumā no 07.04.2021.

pdf tr

Jelgavas Tehnikuma mācību procesa organizēšanas noteikumi, “Par mācību procesa īstenošanas nodrošināšanu attālināti”, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID – 19 (08.02.2021.)

pdf tr

Jelgavas tehnikuma ieskaišu organizēšana un izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

pdf tr

Kārtība, kādā Jelgavas Tehnikumā tiek reģistrēti izglītojamo kavējumi, un notiek izglītojamo vecāku, pašvaldības un valsts iestāžu informēšana par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem

pdf tr

Par grozījumiem “Jelgavas Tehnikuma ieskaišu organizēšana un izglītojamo mācību procesu sasniegumu vērtēšanas kārtībā”

pdf tr

JELGAVAS TEHNIKUMA izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi(30.08.2018);

pdf tr

JELGAVAS TEHNIKUMA praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses izpildes kārtība;

pdf tr

JELGAVAS TEHNIKUMA kārtība par individuālo apmeklējumu un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu izglītojamajiem;

pdf tr

KĀRTĪBA par e-žurnāla MYKOOB aizpildīšanu Jelgavas Tehnikumā.

pdf tr

Kārtība, kādā Jelgavas Tehnikumā tiek reģistrēti izglītojamo kavējumi, un notiek izglītojamo vecāku, pašvaldības un valsts iestāžu informēšana par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem.

pdf tr

Jelgavas Tehnikuma ētikas kodekss (29.12.2016.)

pdf tr

 

 

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana:

  1. MK noteikumi Nr.501 (22.08.2017.)
  2. Jelgavas Tehnikuma iekšējie noteikumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanai.
  3. Iesnieguma veidlapa.
  4. Pedagoga pašvērtējums.
  5. Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapas.

 

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022