001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Par Audzēkņu domes sastāva apstiprināšanu

Par Audzēkņu domes sastāva apstiprināšanu
1.Pamatojoties uz Jelgavas Tehnikuma Audzēkņu domes 2021. gada 13. septembra sapulces protokolu Nr.2, apstiprināt Audzēkņu domes sastāvu 2021./2022. mācību gadam ar 2021. gada 14. septembri:

Nr.p.k.

Amats

Vārds, uzvārds

Grupas Nr.

1.

Prezidents

Diāna Agnete Vēja

406

2.

Prezidenta vietniekI

Megija Kalniņa

208

3.

Tomass Lakotko

405

4.

Rihards Sunteiks

109

5.

Sekretārs

Dāvis Salmiņš

201

6.

SABIEDRISKO ATTIECĪBU sektors

Toms Drēska

402

7.

Dniels Markuss Kārkliņš

302

8.

Amanda Strazdiņa

106

9.

SOCIĀLO ATTIECĪBU sektors

Armīns Dumārovs

209

10.

Heilī Kikvidze

105

11.

IT sektors

Evelīna Frīdenberga - Tomaša

210

12.

Roberts Jansons

110

13.

Sporta sektors

Jana Gronska

106

14.

Ralfs Aksels Jansons

201

15.

Kultūras sektors

Signe Želve

105

2. Ar 2021. gada 14. septembri spēku zaudē 2020. gada 7. janvāra rīkojums Nr.3-1/558a “Par Audzēkņu domes sastāva apstiprināšanu”.

Direktore                    J.Rudzīte

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020