001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Noteikumi

N.p.k.

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

1

Par mācību procesa organizēšanu Jelgavas Tehnikumā no 07.04.2021.

pdf tr

2

Jelgavas Tehnikuma mācību procesa organizēšanas noteikumi, “Par mācību procesa īstenošanas nodrošināšanu attālināti”, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID – 19 (08.02.2021.)

pdf tr

3

Jelgavas tehnikuma ieskaišu organizēšana un izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

pdf tr

4

Kārtība, kādā Jelgavas Tehnikumā tiek reģistrēti izglītojamo kavējumi, un notiek izglītojamo vecāku, pašvaldības un valsts iestāžu informēšana par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem

pdf tr

5

Par grozījumiem “Jelgavas Tehnikuma ieskaišu organizēšana un izglītojamo mācību procesu sasniegumu vērtēšanas kārtībā”

pdf tr

6

JELGAVAS TEHNIKUMA izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi(30.08.2018);

pdf tr

7

JELGAVAS TEHNIKUMA praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses izpildes kārtība;

pdf tr

8

JELGAVAS TEHNIKUMA kārtība par individuālo apmeklējumu un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu izglītojamajiem;

pdf tr

9

KĀRTĪBA par e-žurnāla MYKOOB aizpildīšanu Jelgavas Tehnikumā.

pdf tr

10

Kārtība, kādā Jelgavas Tehnikumā tiek reģistrēti izglītojamo kavējumi, un notiek izglītojamo vecāku, pašvaldības un valsts iestāžu informēšana par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem.

pdf tr

11

Jelgavas Tejhnikuma ētikas kodekss (29.12.2016.)

pdf tr

 

 

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana:

  1. MK noteikumi Nr.501 (22.08.2017.)
  2. Jelgavas Tehnikuma iekšējie noteikumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanai.
  3. Iesnieguma veidlapa.
  4. Pedagoga pašvērtējums.
  5. Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapas.

 

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020